Chầu Thánh Thể Chúa Nhật I Mùa Chay- Năm A: Hoang địa đời tôi

Chủ đề: Hoang địa đời tôi

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

II. Cộng đoàn hát:

(Hát một bài về Thánh Thể)

III. Tâm Tình Đầu:

     Bao mùa sám hối đã qua

     Bao mùa Chúa gọi thiết tha trở về

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thế là chúng con lại được bước vào một mùa Chay Thánh mới, quả là một hồng ân trọng đại cho mỗi người chúng con. Nếu chúng con có dành hết cả cuộc đời này để dệt nên bài ca tri ân cảm mến thì cũng không thể nào cân xứng với những ân lộc Chúa ban. Chúa ơi, con người chúng con quá tội lỗi mà sao Chúa cứ bận tâm, cứ yêu thương? Qua Thánh Thể, Chúa vẫn hiện diện đầy sống động, gần gũi và tín trung. Chúa không mong gì hơn ngoài việc chúng con đừng quá bận tâm về cơm bánh vật chất, nhưng biết dành thời giờ về bên Chúa, kiểm điểm đời sống và nguyện cầu.

     Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, chúng con chiêm ngắm tình yêu vô biên của Chúa, đồng thời cảm nghiệm về hạnh phúc vĩnh cửu của Ba ngôi Thiên Chúa, là cùng đích của chúng con. Trong những giây phút thinh lặng ngắn ngủi đầu ngày mới này, xin Chúa giúp chúng con chúng con biết nhìn lại đời sống của mình xét trong tương quan với Chúa, với tha nhân, với chính bản thân chúng con. Để khi nhìn lại đời sống của mình, chúng con biết ca tụng hồng ân của Chúa cũng như tìm lại được sự can đảm để sửa đổi đời sống của mình nên tốt hơn. Bước vào Mùa Chay, xin cho chúng con biết dành thời gian để sống với Chúa trong hoang địa lòng mình. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy mọi khiếm khuyết bất toàn của chúng con, để tình yêu thứ tha của Chúa đem lại cho chúng con một nội tâm đầy bình an. Xin Chúa tiếp tục thi ân chúc phúc cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh thể, xin ở lại với chúng con.

IV. Thánh vịnh sám hối. (Tv 143)

Dẫn: Lạy Chúa, dân Chúa xưa kia giữa muôn và đau khổ và khó khăn, họ luôn nhìn vào quyền năng và công việc của Ngài, và khi nghĩ như vậy, họ đã tiến tới chiến thắng. Chúa là Đấng công chính, xin đừng ẩn mặt khỏi sự yếu đuối của chúng con, vì không một phàm nhân nào vô tội trước mặt Chúa, chúng con khiêm tốn nhìn nhận sự yếu hèn của chúng con và tin tưởng vào Chúa để bắt đầu một ngày mới đầy tình yêu và hy vọng.

 

     Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, *
     lắng nghe con van nài, bởi Ngài thành tín,
     đáp lại lời con, vì Ngài công minh.

     Xin chớ đòi tôi tớ ra xét xử, *
     vì trước thánh nhan Ngài
     chẳng có người nào là công chính.

     Kẻ thù bách hại con,
     chà đạp con dưới đất,
     đẩy vào chốn tối tăm
     như những người đã chết từ bao thuở.

     Hơi thở con chỉ còn thoi thóp,
     nghe con tim giá lạnh trong mình.
     Nhớ ngày xưa tháng cũ,
     con hoài niệm mọi công trình của Chúa,
     và gẫm suy việc tay Chúa làm nên. *

     Hai tay cầu Chúa giơ lên,
     hồn con khát Chúa như miền đất khô.

     Xin mau đáp lời con, lạy Chúa,
     hơi thở con nay đã hầu tàn. *
     Xin đừng ẩn mặt đi,
     kẻo con hóa ra người thiên cổ.

     Ngay từ buổi sớm mai,
     xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa,
     vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. *
     Xin chỉ dạy đường lối phải theo,
     vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.
     Xin cứu con thoát khỏi địch thù,
     lạy Chúa, bên Ngài con trú ẩn.

     Ðiều đẹp ý Chúa, xin dạy con thực hiện,
     bởi Ngài là Thiên Chúa của con. *
     Xin thần khí tốt lành của Chúa
     dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu.

     Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài,
     xin cho con được sống. *
     Bởi vì Ngài công chính,
     xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo.

     Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
     cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
     tự muôn đời và chính hiện nay
     luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

V. Thánh vịnh tạ ơn: (Tv 146)

Dẫn: Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con đã trải qua những khó khăn và chán nản như dân xưa bị lưu đày, trong giây phút đầu ngày mới này, chúng con chiêm ngắm kì công của Chúa đã nâng cao nhân tính bị tàn phá và làm cho thân thể Chúa trở nên Giêrusalem mới. Chúng con xin cùng với dân Chúa muôn đời xin ca tụng Chúa:

ÐC: Hãy ca tụng thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa.

     Hãy ca ngợi Chúa đi!
     đàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta, thú vị dường nào! *
     được tán tụng Người, thỏa tình biết mấy!

     Chúa là Ðấng xây dựng lại Giê-ru-sa-lem,
     quy tụ dân Ít-ra-en tản lạc về. *
     Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ,
     những vết thương, băng bó cho lành.

     Người ấn định con số các vì sao,
     và đặt tên cho từng ngôi một.

     Chúa chúng ta thật là cao cả,
     uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường! *
     Kẻ thấp hèn, Chúa nâng đỡ dậy,
     bọn gian ác, Người hạ xuống đất đen.

     Hãy dâng Chúa bài ca cảm tạ,
     gảy khúc hạc cầm mừng Thiên Chúa chúng ta.

     Chúa kéo mây bao phủ
     che kín cả bầu trời,
     Người chuẩn bị cho mưa
     rơi xuống trên mặt đất.

     Chúa khiến mọc cỏ xanh
     trên những miền đồi núi,
     và các loài thảo mộc
     cho người thế hưởng dùng.

     Chúa cho loài gia súc
     có đầy đủ thức ăn,
     bầy quạ non kêu đói
     cũng luôn được no mồi.

     Vó ngựa phi, Chúa không ưa chuộng,
     chẳng thích gì chân kẻ chạy nhanh, *
     nhưng ưa chuộng những ai kính sợ Chúa,
     và trông cậy ở tình thương của Người.

     Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
     cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

     tự muôn đời và chính hiện nay
     luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

VI. Thinh lặng giây lát trước Chúa Giêsu Thánh Thể

VII. Đọc Tin Mừng và Suy niệm

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Mt 4, 1-11)

     1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.

     2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.

     3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!”

     4 Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”

     5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”

     7 Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

     8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.”

     10 Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

     11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

Suy niệm

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mở đầu mùa Chay này, Mẹ Giáo Hội cho chúng con được đi vào sa mạc cùng với Chúa qua đoạn Tin mừng của Thánh sử Mátthêu. Hình ảnh hoang địa là một hình ảnh được nhắc đi nhắc lại trong mùa Chay cũng như những dịp hồi tâm của các cộng đoàn hay của mỗi cá nhân. Trước khi thi hành sứ vụ công khai, Chúa đã để cho satan thử thách bằng những cám dỗ về các nhu cầu thể xác, địa vị và danh vọng: cám dỗ về niềm tin, về sự tự mãn và đụng chạm đến căn tính Thiên Chúa của Ngài. Chúa đã chiến thắng được những cám dỗ đó bằng một niềm tin vào Thiên Chúa Cha và vào Lời của Người.

     Lạy Chúa, mỗi người chúng con sau một đêm ngủ bình an, được thức dậy trong tình yêu của Chúa thì cũng là lúc chúng con phải đối diện với biết bao cơn cám dỗ cả về thể xác lẫn tinh thần. Có những cám dỗ về danh dự, địa vị; những cám dỗ về tiền tài; những cám dỗ về tình cảm trong các mối tương quan; cũng có những cám dỗ nhẹ nhàng qua việc tìm an nhàn thư thái, thậm chí có những cám dỗ mang dáng vẻ rất đỗi đạo đức và thánh thiện. Tất cả những cám dỗ đó đều có nguy cơ làm chúng con sa ngã.

     Lời Chúa hôm nay đã cho chúng con thêm sức mạnh, thêm một bài học, một cách thức để chúng con chống lại các cám dỗ đó. Những câu rỉ tai của satan xưa vẫn luôn thì thào bên tai chúng con: “Nếu là con Thiên Chúa thì hãy biến đá thành bánh đi”. Những câu thì thào nghe tốt lành biết bao. Lạy Chúa, satan ngày xưa cám dỗ Chúa nhẹ nhàng thế nào thì ngày nay nó cũng đang nhẹ nhàng cám dỗ chúng con như vậy, một lời cám dỗ đụng chạm đến căn tính. Việc đụng chạm đến cái tôi chính là đụng đến một trong những điểm nhảy cảm nhất của mỗi người chúng con. Trong cuộc sống, chúng con rất dễ bị một lời nói, một hành vi khiêu khích khiến chúng con đánh mất đi căn tính của mình để rồi chúng con dễ dàng buông ý chí của mình và hành xử theo ma quỷ.

     Lạy Chúa, sám hối luôn là lời mời gọi khẩn thiết của Mẹ Giáo Hội đối với con cái mình. Sở dĩ việc sám hối rất quan trọng là bởi vì qua việc sám hối, chúng con có thể nhìn lại lối sống của mình, xin Chúa thứ tha những lầm lỗi chúng con đã phạm và hướng về tương lai với những quyết tâm mới, thánh thiện hơn. Hầu cận trước Thánh Thể giờ phút này, chúng con như tìm thấy được nguồn sức mạnh của tình yêu Chúa đang tuôn đổ dạt dào trên cuộc đời chúng con. Chúng con cũng cảm nhận được sự nâng đỡ của Chúa, và đó sẽ là nguồn ủi an cho cuộc đời với đầy dẫy những trắc trở của chúng con.

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã vượt qua mọi cơn cám dỗ nhờ việc tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Chúa Cha. Chúa đã mở đường cho chúng con thấy sức mạnh của đức tin sẽ chiến thắng mọi cơn cám dỗ. Xin cho chúng con biết vững tin và năng kết hợp mật thiết với Thánh Thể Chúa mỗi ngày. Đó chính là sức mạnh đích thực cho chúng con trong hoang địa của cuộc đời mình. Amen.

VIII. Dâng Lời Cầu Khấn (như Lời Nguyện Tín Hữu ngày Chúa Nhật)

IX. Giờ Chầu Thánh Thể tiếp tục những phần còn lại như thường lệ.