Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B: ÂN HUỆ CHÚA THÁNH THẦN (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: ÂN HUỆ CHÚA THÁNH THẦN

CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG | Giáo Phận Bà Rịa

I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Lòng Chúa Ái Tuất (Nguyễn Bang Hanh)
1. Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn dân.
2. Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn. Con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính Máu Thịt con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các Vua trần ai.
3. Con thờ kính Máu Thánh trong chén này. Rửa sạch hồn con mọi vết bợn nhơ. Ủ ấp con tựa bên Trái Tim Người. Phù hộ con thoát khỏi tay quỷ ma.
ĐK: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình.
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
        Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Chúng con chúc tụng, tôn thờ và yêu mến Chúa. Tạ ơn Chúa đã về với Chúa Cha, để Chúa Thánh Thần hiện diện và sống giữa chúng con.
        Thật hạnh phúc cho mỗi thiếu nhi chúng con khi có Chúa Thánh Thần hoạt động cùng với chúng con, củng cố đức tin, đức cậy và đức mến cho chúng con.
        Trong giờ Chầu Thánh này, xin Chúa Thánh Thần ban thêm lòng mến trong mỗi chúng con, để chúng con, không ngừng ca khen chúc tụng Chúa Giê-su Thánh Thể, Đấng đang ngự trên bàn thờ, dưới tấm bánh bé nhỏ.

(Cộng đoàn chia thành 2 bè Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)

Thánh Vịnh 130, 1- 13
– Bè Nữ:
Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!
– Bè Nam:
Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
– Bè Nữ:
CHÚA tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật ngươi.
– Bè Nam:
Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,
– Bè Nữ:
ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc,
khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng.
– Bè Nam:
CHÚA phân xử công minh,
bênh quyền lợi những ai bị áp bức,
– Bè Nữ:
mặc khải cho Mô-sê biết đường lối của Người,
cho con cái nhà Ít-ra-en
thấy những kỳ công Người thực hiện.
– Bè Nam:
CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương,
– Bè Nữ:
chẳng trách cứ luôn luôn,
không oán hờn mãi mãi.
– Bè Nam:
Người không cứ tội ta mà xét xử,
không trả báo ta xứng với lỗi lầm.
– Bè Nữ:
Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,
tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.
– Bè Nam:
Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,
tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.
– Bè Nữ:
Như người cha chạnh lòng thương con cái,
CHÚA cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.

III. ĐỌC TIN MỪNG VÀ SUY NIỆM
(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)
– Hát: Lắng Nghe Lời Chúa (Lm Nguyễn Duy)
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’
ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
Phúc Âm: Ga 20, 19-23
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
        Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người.

Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

SUY NIỆM
        Lạy Chúa Giê-su! Sau khi trao sứ vụ các Tông đồ đi rao giảng, Chúa đã “thổi hơi” trên các Tông Đồ và phán: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa thổi hơi để sáng tạo con người, hôm nay Chúa Phục Sinh thổi hơi vào các Tông Đồ để ban ơn Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, Chúa Phục Sinh sai các ông đi rao giảng Tin Mừng Phục Sinh của Chúa. “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”.

        Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các Tông Đồ được biến đổi: các ông không còn nhát đảm, trốn chui trốn lủi vì sợ người Do-thái nữa. Các ông đã hiên ngang và trung thành rao giảng tình yêu của Chúa Phục Sinh. Các ông sẵn sàng làm chứng cho Chúa Phục Sinh bằng cả cái chết của mình.

        Chiêm ngắm Chúa Phục Sinh ban Thánh Thần cho các Tông Đồ, chúng con cũng được mời gọi mở rộng tâm hồn mình để đón lấy Chúa Thánh Thần, bằng tất cả lòng tin, cậy, và mến Chúa. Xin cho ân huệ Chúa Thánh Thần đổi mới cuộc đời chúng con, để chúng con được trở nên nhân chứng cho Chúa Phục Sinh ngay trên trần gian này.

IV. CẦU NGUYỆN
(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)
        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất mến yêu! Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Chúa Thánh Thần để Người hướng dẫn cuộc đời chúng con.
        Xin Chúa Thánh Thể không ngừng “thổi hơi” trên mỗi thiếu nhi chúng con, thổi hơi tâm hồn chúng con, để những giá lạnh của ích kỷ, tham lam, lười biếng không còn trong chúng con nữa.
        Xin Chúa Thánh Thể đong đầy lửa mến của Thánh Thần trên giáo xứ chúng con, gia đình chúng con, cho Cha Xứ, Cha Phó, Quý Thầy, Quý Dì; cho Cha mẹ và những người hướng dẫn chúng con và cho mỗi thiếu nhi chúng con.
        Xin cho lửa mến Thánh Thần Chúa làm cho mỗi người được hiệp nhất trong tình yêu. Amen!
V. BAN PHÉP LÀNH
– Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức
1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù
Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn đáp: Amen.
Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.
Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoàn đáp: Amen.
(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)
VI. KẾT
– Hát: Thắp Sáng Lên Trong Con (Sr. Trầm Hương (FMSR))
ÐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
1. Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)

Tải file tại đây!