Chầu Thánh Thể Chầu Tạ Ơn Cuối Năm: Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ủ ấp tôi suốt cả cuộc đời. (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi)

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ủ ấp tôi suốt cả cuộc đời. (Tv 22,6)

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

II. Cộng đoàn hát:

Hát: Mầu Nhiệm Yêu Thương – Lm Nguyễn Duy

1. Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ. Vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát ngợi khen tình Chúa cao vời. Ngài đã lấy thịt Máu nuôi đoàn con cái. Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trót đời nên của ăn ở lại với chúng con.

ĐK. Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông và ơn tha thứ. Con tin đây là Nhiệm Tích cao vời khôn sánh Chúa đang ngự đây. Giê-su đã vì con cho con Lương Thần Linh.

2. Tiệc ly đó cùng với mưòi hai môn đồ cùng ăn uống, cùng chia luơng thực ai nấy. Ngài cầm lấy ly rượu với bánh thơm, tuyên lời: Đây máu Ta, Đây Thịt của thân Ta. Và từ đó ngày đêm Ngài đã ở lại. Đoàn con sống nhờ chính lương thần cao quý. Dù con mắt đâu nào có thấy chi, nhưng lòng con vẫn tin Chúa ngự giữa chúng con.

3. Thờ lạy Chúa ngự trong Nhiệm tích cao vời. Đoàn con cái quỳ đây dâng lòng kính bái. Niềm tin mến để bù cho giác quan con nào đâu thấy chi cảm nghiệm được ơn Thánh. Tạ ơn Chúa ngàn năm chẳng nói hết lời. Hằng mong ước ngày đêm ăn Mình Máu Chúa. Nguyện đoan hứa trung thành yêu Chúa thôi, muôn đời chẳng dám quên ân tình Cha đã ban.

III. Tâm tình thờ lạy

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

     Trong giây phút liêng thiêng cuối năm này, cộng đoàn giáo xứ chúng con trở về bên tôn nhan Chúa, trở về với vòng vay yêu thương của Chúa để thờ lạy, chúc tụng Chúa, để tạ ơn những hồng ân mà Chúa ban cho chúng con trong một năm qua, để xin lỗi Chúa về những gì lầm lỗi của chúng con với Chúa và với anh em, để kín múc tình yêu mà Chúa ban tặng cho chúng con, để từng gây phút tiếp theo trong năm mới, chúng con sống yêu thương hơn, sống hạnh phúc hơn.

 (Một người xướng và cộng đoàn đáp)

– Xướng:  Chúng ta hãy chúc tụng và ngợi khen Chúa!

– Đáp:  Đấng ngự trong Bí Tính cực thánh này.

– Xướng:  Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin và thờ lạy Chúa đang hiện diện trong hình bánh trên bàn thờ này.

– Đáp:  Chúa là Bánh bởi trờ ban xuống:  Bánh hằng sống và lương thực trường sinh.

– Xướng:  Lạy Chúa, chúng con phủ phục thờ lạy Chúa đang ở giữa chúng con:  Chúa là Tình Yêu nối kết trời đất và mỗi người với nhau.

– Đáp:  Chúa là mạch suối ban sự sống

– Xướng:  Lạy Chúa, chúng con phủ phục tôn thờ Chúa, Đấng đã tự hiến trên thập giá để chuộc tội chúng sinh, và trở thành hiến lễ tiến dâng Thiên Chúa mỗi ngày trên bàn thờ này.

– Đáp:  Chúng con cảm tạ và tung hô Chúa.

– Xướng:  Cùng với Thánh Thần Chúa trên trời, chúng con thờ lạy Chúa.

– Đáp:  Chúng con chúc tụng Chúa đang ngự trong Bí Tích Tình Yêu này.

IV. Tâm tình thống hối

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Một năm qua, Chúa ban cho giáo xứ, cho gia đình, cho từng mỗi người chúng con biết bao nhiêu là ân huệ. Những ân huệ đó như là những nén bạc để chúng con làm vinh danh Chúa, để cứu độ chúng con và cứu độ mọi người. Nhưng nhìn lại, những nén bạc mà Chúa trao cho chúng con, nhiều lúc chúng con vì sự ích kỷ của bản thân mà chôn vùi những nén bạc đó. Trong giây phút thiêng liêng cuối năm này, chúng con đến với Chúa, đặt mình trước mặt Chúa với tấm lòng yêu mến và sám hối.
1. Lạy Chúa! Là người Cha, người Mẹ trong gia đình, Chúa ban cho chúng con ân huệ là các con cái. Việc chăm sóc và giáo dục con cái vừa là bổn phận, vừa là niềm vui, hạnh phúc của chúng con. Cách riêng, việc làm gương trong đời sống đức tin, đời sống nhân bản cho các cái là vinh dự, niềm tự hào của các bậc sinh thành. Nhưng, lạy Chúa! Trong cộc sống nhiều lúc, chúng con ơ ờ chểnh mạng và nhiều khi chúng con còn làm gương xấu cho con cái.
Cuộc sống với quá nhiều lo toan khiến thân xác và tinh thần chúng con mọi mệt dẫn đến nhiều lúc chúng con dành cho nhau những lời thiếu yêu thương đến người ban đời của mình và đến với con cái chúng con.
Lạy Chúa! Xin thương xót và tha thứ cho chúng con.
     (thinh lặng giây lát)
2. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Có hạnh phúc nào hơn khi sống mà có cha, có mẹ, có gia đình để yêu thương. Thật hạnh phúc cho chúng con, khi chúng con là những người con được sự yêu thương của cha mẹ vô vị lợi, dẫu chúng con sai lỗi, nhưng cha mẹ vẫn luôn dành cho chúng con một tính yêu không đổi thay. Khi nhìn lại những ân huệ đó, chúng con rất xấu hổ vì một năm qua, nhiều lúc chúng con sống thiếu biết ơn đối với những bậc sinh thành của chúng con, sự thiếu vâng lời, thiếu qua tâm, chăm sóc khi bố mẹ yếu đau.
Lạy Chúa in thương xót và tha thứ cho chúng con.
   (thinh lặng giây lát)
3. Lạy Chúa! Chúa đặt để chúng con không sống một mình mà luôn sống với, sống trong một dân tộc, quốc gia. Chúa mong muốn chúng con luôn trở thành công dân có ích xây dựng một xã hội lành mạnh, công bằng, văn minh và tình thương. Nhìn lại một năm qua, nhiều lúc chúng con chưa để cho ý Chúa sống trong và sống qua cuộc đời chúng con và vì vậy, vì lợi ích bản thân nhiều lúc chúng con đã góp phần cho sự ác, bất công thắng thể; đã góp tay, giúp sức để cổ võ cho sự gian dối, lọc lừa lên ngôi; bao nhiêu cảnh đời bất hạnh, già yếu, mồ côi, tàn tập, bao nhiêu cảnh đời vô gia cư, chúng con không quan tâm, đoái hoài.
Lạy Chúa, xin thương xót và tha thứ cho chúng con.
     (thinh lặng giây lát)

ĐK. Năm tháng dài êm đềm qua, mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình yêu. Bao nhiêu lần lầm với lỡ, nay con ăn năn hối hận muôn vàn. Dám xin Ngài rủ tình thương tha thứ cho con.
1. Bao nhiêu phen ngụp lặn trong tội lỗi ê chề, nay con trở về hồn hoang xơ xác. Thì này đây con xin dâng những gì còn lại, trông mong ơn Chúa để làm lại đời con.
2. Đêm năm xưa vì tình thương con Chúa hiến mình, treo trên thập hình mở nguồn ân phúc. Thì ngày nay con xin dâng hiến cả cuộc đời, đem yêu thương nối lại tình người mọi nơi.
3. Chung quanh con người khổ đau tha thiết van nài, xin chút thương tình hạt cơm manh áo. Vậy mà sao con đang tâm hất hủi người nghèo? Sao không thương xót người bạc phận đìu hiu.
4. Đây tim con dành để yêu thương hết mọi người, xin dâng cho Ngài nguyện xin thánh hóa. Dù từ lâu tâm can con ước mộng thật nhiều, nay tin theo Chúa vì một điều: Tình Yêu.

V. Tâm tình Chúc tụng – tạ ơn

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!

     Nhìn lại một năm qua, ngày từng ngày chúng con chỉ biết tạ ơn Chúa. Chúa đã ban cho chúng con có 365 ngày để sống với Chúa và sống với nhau. Cơn đại dịch covid đã đưa bao người về với Chúa, còn chúng con đây, Chúa để chúng con tiếp tục ở lại với để sống những ngày biết ơn. Để từng ngày chúng con luôn tạ ơn Chúa.

     Chúng con biết ơn Chúa qua những người đã xây dựng cuộc đời chúng con, như ông bà, cha mẹ, họ hàng, và tất cả những người chúng con biết…những người đã yêu thương dạy dỗ, giúp đỡ chúng con bằng nhiều cách thức khác nhau.

     Chúng con cũng xin tạ ơn Chúa qua những thành công hay thật bại trong công việc cũng như học tập của chúng con. Tạ ơn Chúa, giữ những thành công hay thật bại, chúng con luôn ý thức và xác tín rằng, chỉ có Chúa là hạnh phúc trọng vẹn trong chúng con như thánh Augustino đã từng thốt lên: “Chúa dựng nên con vì Chúa và tâm hồn con bất an cho đến khi được an nghỉ trong Chúa”.

     Lạy Chúa, được biết Chúa, được theo chân Chúa là hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng con; Chúa là điểm tựa, là hy vọng duy nhất sau những chuỗi đầy thất vọng. Xin cho chúng con luôn cất cao bài ca tình yêu của Chúa.

Hát: Tình Yêu Thiên Chúa – Thế Thông, Phanxicô

ĐK. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân loan báo thiên ân cho khắp nhân trần.
1. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi chưa có bầu trời. Nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi tôi ca ngàn khúc hát vang lên ngợi khen.
2. Nhìn ngước lên cao ngàn ánh trăng sao tinh tú dạt dào. Nào ai dám nói đất thấp trời cao Chúa ở nơi nào? Chúa ở bên tôi, đâu có xa xôi như đôi hình với bóng theo nhau mọi nơi.
3. Ngày tháng hôm nay và mãi tương lai Chúa biết từng ngày. Đời tôi đang sống dẫu có đổi thay tay Chúa an bài. Mưa gió miên man hay nắng hân hoan, môi luôn tràn tiếng hát tâm tư bình an.
4. Trời đất bao la dành hết cho ta đâu có tình cờ. Tình yêu Thiên Chúa đã tác tạo nên sông núi trên đời. Trong gió lên khơi, trong tiếng mưa rơi nghe như là tiếng Chúa trong tim mọi người.

VI. Đọc Tin Mừng và Suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Lc 17,12-19)

     11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” 14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.

     17 Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?”

     19 Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

     Suy niệm

     (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

     Lạy Chúa Giê-su! Bài tin mừng mà chúng con vừa nghe, thuật lại cho chúng con về mười người phong cùi được Chúa chữa khỏi, nhưng chỉ có một người quay trở lại cám ơn Chúa, mà người đó lại là người ngoại giáo.

     Trong 3 năm Chúa đi rao giảng Tin Mừng, đã có hàng trăm, hàng ngàn người được Chúa chữa đủ mọi thứ bệnh tật, cả xác lẫn hồn, vậy mà, khi Chúa vác cây thập giá lên Núi Sọ, thì chỉ thấy có một người vác đỡ thánh giá cho Chúa. Người đó là một người xa lạ, không quen biết Chúa.

      Đã có hàng trăm hàng ngàn người nghe Chúa giảng dạy, nhưng khi Chúa bị treo trên Thánh Giá, thì thấy chỉ có một người dám lớn tiếng xuyên xưng, ông này đúng thật là Con Thiên Chúa. Người đó cũng lại là một người ngoại giáo.

     Cả một dân tộc chịu ơn Chúa, một dân tộc tự hào là dân riêng của Chúa, nhưng khi Chúa bị đóng đinh trên thập giá, thì chỉ có một người lớn tiếng xác quyết là Chúa vô tội. Người đó là tên ăn trộm, một tên tội phạm.

     Lạy Chúa! Chúa không cần chúng con ca tụng Chúa, bởi tất điều đó là dư thừa đối với Chúa, nhưng vì lời chúc tụng của chúng con lại đem cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúa từng dạy chúng con: “Phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cáo nó đang có cũng sẽ bị lấy đi”. “Ơn lại thêm ơn”, nên việc tạ ơn Chúa là việc cần thiết cho sự cứu độ của chúng con.

     Một năm cũ sắp qua đi, năm mới sắp đến! chúng con không có là gì, mọi sự chúng con đến từ Chúa, bởi Chúa, cả mạng sống chúng con đều thuộc về Chúa. Mọi ngày trong đời sống chúng con đều là ân huệ Chúa ban.

     Chúa ban cho con đôi mắt, để nhìn ngắm bao kỳ công của Chúa.

     Chúa ban cho con đôi tai, để nghe sự kỳ diệu âm thanh của vũ trụ.

     Chúa ban cho con đôi đôi, để con luôn hé nở nụ cười và nói lời yêu thương.

     Chúa ban cho con đôi tay, để con thắt chặt tình bạn hữu, chăm sóc những người cần được yêu thương.

     Chúa ban cho con khối óc để nhận ra chân lý và sống theo chân lý.

     Chúa ban cho con trái tim để yêu và được yêu.

     Lạy Chúa! Có bao giờ con nhớ về những điều ấy để tạ ơn Chúa, hay là đợi khi chúng con bất động thì mời biết những món quà ân huệ Chúa ban. Và ngay cả khi, tứ chi chúng con bất động, mặt mù lòa vì tuổi già sức yếu thì đó cũng là ân huệ Chúa ban. Vì nhờ đó, chúng con hiểu rằng, chúng con sống là sống cho Chúa, và chúng con là thuộc về Chúa.

     Xin cho chúng con luôn nhận ra rằng, Chúa luôn ở bên chúng con và trong mọi ngày, mọi biết cố luôn dâng lên Chúa lời chúc tụng, tạ ơn.

Hát: Xin chỉ cho  – Hùng Lân

ÐK. Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con) đường đi của Chúa (đường đi của Chúa). Xin dạy bảo con (xin dạy bảo con) nước bước của Ngài (nước bước của Ngài). Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Ðấng cứu độ con, là Ðấng ngày đêm con cậy trông.

1. Tất cả đường nẻo Chúa là tình yêu và chân lý dành cho những ai giữ trọn minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.

2. Xin mở lượng từ bi từ ngàn xưa Ngài vẫn có, mà quên hết những lỗi lầm con mắc hồi niên thiếu vươn lên trong dại thơ.

VII. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Năm dù dần qua đi, năm mới đang dần hé mở, lòng chúng con đang mang nhiều nỗi niềm rạo rực, nhiềm niềm vui, nỗi buồn đang hòa nhau. Trong giờ phút thiêng thiêng nay, chúng con hợp cùng Giáo Hội Việt Nam, dâng lên Chúa những tâm tình con thảo.

     1. Lạy Chúa! Chúng con xin dâng lên Chúa Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, các Giám Mục, các linh mục, các tu sĩ. Xin Chúa ban cho các ngài sức khỏe, bình an và ơn thánh. Xin cho các ngài luôn có một tâm hồn say mến rao giảng tin mừng, để Nước Chúa được hiện trị khắp nơi. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa Đức nguyên giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô mà Chúa đã gọi về với Chúa. Xin ban cho ngài được mau chóng hưởng vinh phúc với Chúa.

     – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

     2. Chúng con xin dâng lên Chúa các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, xin cho họ dùng sự khôn ngoan mà Chúa đã ban để xây dựng thế giới luôn an bình, thịnh vượng.

     – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

     3. Chúng con xin dâng lên Chúa những người nghèo, người vô gia cư, những nạn nhân của phân biệt chủng tộc, buôn người, xâm hại tình dục…Xin cho họ được nhiều người quan tâm yêu thương, giúp đỡ, để họ được sống xứng đáng là nhân phẩm con người.

     – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

     4. Chúng con xin dâng lên Chúa giáo xứ chúng con, xin cho giáo xứ chúng con trong năm năm mới này luôn được hiệp nhất, yêu thương nhau, để gia đình giáo xứ trở thành chứng nhân của Chúa. Nhờ đó, mọi người nhận biết chúng con là môn đệ của Chúa.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

VIII. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

     – Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

     (Linh Mục Ban Phép Lành)

IX. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

     Hát: Tán Tụng Hồng Ân – Hải Linh, Vũ Đình Trác

     ĐK: Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ, cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ, tay hồng ân Chúa đưa con về xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới đất mới đường đời con đổi mới, con í ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời.