CẦU NGUYỆN, SÁM HỐI VÀ THÁNH THỂ LÀ NHỮNG NGUỒN CĂN BẢN CỦA ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG CHO NHỮNG CẶP HÔN NHÂN

ĐGH Gioan Phaolô II

Phiên Tòa chung, Thứ tư, ngày 3 tháng 10 năm 1984.

Liên quan tới giáo lý đã chứa đựng thông điệp hôn nhân gia đình, chúng tôi sẽ thử phác họa rõ hơn về đời sống thiêng liêng của các cặp hôn nhân. Đây là những lời tuyệt hảo của thông điệp này.

Thật vậy, trong khi Giáo hội đang thông truyền tới những đứa con của Mẹ thì những điều kiện không thể xâm phạm được luật của Chúa đặt ra. Mẹ Hội Thánh cũng tiên báo về ơn cứu độ. Qua các Bí Tích, Mẹ Hội Thánh mở rộng con đường ân sủng, nhờ ân sủng mà con người được tạo dựng mới trong đức ái và tự do đích thực về ý muốn của đấng tạo dựng và cứu chuộc, cũng như trải qua ách ngọt ngào của Chúa Kitô.

Nhờ sự vâng lời theo tiếng gọi của Mẹ, hãy để những vợ chồng công giáo suy nghĩ về ơn gọi của mình cho đời sống Kitô hữu. Ơn gọi được xuất phát từ Bí Tích rửa tội, đã được ăn sâu, được khẳng định một lần nữa và xác định rõ hơn qua Bí Tích hôn nhân. Nhờ Bí Tích này, họ trở nên mạnh mẽ hơn và Bí Tích cũng nói lên sự thánh hiến cho sự trung thành sứ vụ đức tin của họ.

Thực hiện đầy tràn về ơn gọi của mình và trở thành chứng nhân giống như trở thành Bí Tích cho Chúa Kitô trước thế gian. Vì Thiên Chúa ủy thác cho họ nhiệm vụ về sự hiện hữu cho sự thánh thiện của người nam và người nữ, và cũng đầy niềm vui sướng về luật kết hợp tình yêu chung thủy với người khác và với nhau. Họ trao cho nhau tình yêu của Thiên Chúa,. Thiên Chúa là đấng tạo dựng sự sống của con người.

Hành Động Phạm Tội Luân Lý

Bằng chứng cho thấy phạm tội luân lý về hành động tránh thai và đồng thời phác họa được toàn bộ bối cảnh về việc thực hiện hoàn toàn quy trình thụ tinh, việc làm của cha mẹ cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành động đó, Thông điệp hôn nhân và gia đình xây dựng trên những tiền đề rằng cho phép chúng ta rút ra hệ thống tốt nhất về đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu, thuộc về khuynh hướng đời sống vợ chồng. cũng như, đời sống thiêng liêng của cha mẹ và của gia đình.

Có thể được nói thêm, thông điệp bao hàm toàn bộ truyền thống của đời sống thiêng liêng này, điều mà được bắt nguồn vào gốc Kinh Thánh mà đã được phân tích, qua sự trình bày, đây là cơ hội cho họ phản ảnh bằng cách xây dựng mới.

Đây là điều tốt để nhắc nhở những gì đã được nói về quan hệ có tổ chức giữa thần học thể chất và giáo dục thể chất. Khoa giáo dục- thần học đã tự nó thiết lập tâm điểm cần thiết về đời sống thiêng liêng của vợ chồng, điều này cũng chỉ biểu lộ bằng những câu được trích dẫn ở trên được xuất phát từ thông điệp.

Ý Hướng Hoàn Thiện

Chắc hẳn mọi người nên đọc và làm sáng tỏ thông điệp hôn nhân gia đình. Sai lầm cho những ai thấy nó mà chỉ làm giảm bớt trách nhiệm của bậc làm cha mẹ được giới hạn nhịp sinh học về sự thụ tinh. Tác giả của thông điệp này hoàn toàn không tán thành và trái lại giải thích tối thiểu( như bộ phận giác quan) và một cách kiên trì đề nghị lại ý hướng hoàn thiện, trách nhiệm về việc làm cha mẹ, hiểu được toàn bộ, không phải là những thành tố quan trọng hơn về vợ chồng và đời sống thiêng liêng của đời sống gia đình, đó là ơn gọi mà đô thị đang thử thách những cặp hôn nhân nói trên, khi nó được tuyên bố rằng, cặp hôn nhân phải nhận biết đầy đủ về ơn gọi của mình(Hv 25). Bí Tích hôn nhân củng cố họ và có ai nói Bí tích hoàn toàn thánh hiến họ(cf. Hv 25).

Trong ánh sáng của giáo lý đã biểu lộ thông điệp, thực sự tốt để trở thành món quà sức mạnh hơn sự kết hợp với “Thánh Hiến Cộng Đồng” về Bí Tích hôn nhân.

Từ khi phân tích về vấn đề tài liệu đạo đức của Đức Phaolô VI được tập trung chính xác tất cả những tiêu chuẩn riêng từng người, bảng phác họa của đời sống thiêng liêng của vợ chồng mà được thấy rõ ràng là sự trợ giúp cần thiết, điều đó có cơ hội làm chứng về đời sống hôn nhân của người Kitô hữu đích thực.

Những Khó Khăn Hiện Nay.

Vào thời điểm thuận tiện, Chúng ta không mong ước tất cả vượt qua những khó khăn thầm lặng, điều mà theo đuổi về đời sống của các cặp hôn nhân Kitô giáo, theo họ, thực sự cho mỗi người trong chúng ta, còn cửa hẹp và con đường chật thì đưa tới sự sống (cf. Mt 7:14). Tuy nhiên, thực sự hy vọng vào đời sống đó, như ngọn đuốc cháy sáng, thắp sáng trên hành trình của họ, như, bền vững trong thần khí, họ sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này (cf. Ti 2:12), biết chắc rằng “ bộ mặt thế gian này đang biến đi” (cf. 1Cor 7:31) (HV 25).

Trong thông điệp, quang cảnh về đời sống hôn nhân được thuyết nhân học Kitô giáo để ý từng bước. thực tế, điều này giúp cho những ai tiếp cận đươc “sức mạnh” mà cho phép hệ thống tổ chức của đời sống thiêng liêng về các cặp hôn nhân và cha mẹ, nhờ tinh thần của khoa giáo dục tâm linh và thể chất đáng tin cậy.

Sự ý thức về đời sống tương lai mở ra một tầm nhìn rộng lớn về sức mạnh mà phải hướng dẫn họ ngang qua con đường mạnh mẽ (cf. HV 25) và dẫn dắt họ qua cửa hẹp (HV 25) thuộc về ơn gọi theo phúc âm.

Thông điệp nói lên những lý do các cặp vợ chồng sẽ nhận lãnh các gánh nặng nề cho họ, sẵn sàng trong niềm tin và hy vọng mạnh mẽ làm chúng ta không thất vọng, bời vì tình yêu của Thiên Chúa đã tuôn đổ trong lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta  (HV25).

Nhờ Chúa Thánh Thần

Đây là sức mạnh chủ yếu và cần thiết; Tình yêu bắt đầu từ trong tâm hồn( tuôn đổ trong tim của chúng ta) nhờ Chúa Thánh Thần. Do đó, Thông điệp chỉ ra làm sao cho cặp hôn nhân cần cầu xin sức mạnh cần thiết và nhiều ơn cứu độ khác của Thiên Chúa qua sự cầu nguyện. Làm sao họ có thể lãnh nhận ân sủng và tình yêu xuất phát từ suối nước vĩnh cửu của Thánh Thể. Với một lòng bền chí khiêm tốn là làm sao họ phải khắc phục được những thiếu xót và tội lỗi của họ trong Bí Tích hòa giải.

Điều đó có nghĩa sự bắt buộc này không thể sai lầm được cho hình thức thiêng liêng của đời sống hôn nhân gia đình Kitô hữu, với những điều này, sức mạnh tình yêu tạo nên yếu tố căn bản ảnh hưởng lòng nhân loại, và đồng thời, thể xác ở trong chủ thể nam nữ của họ. Tình yêu này cho phép xây dựng tổng thể đời sống của các cặp hôn nhân( theo đúng ấn tích). Bằng ý nghĩa của ấn tích hôn nhân được xây dựng dựa trên giá trị của Bí Tích này như điểm trung tâm của thông điệp được khám phá.

Mát-ti-nô Ngô Chí Công chuyển ngữ


[1]Pope John Paul II, Prayer, Penance and the Eucharist Are Principal Sources of Spirituality for Married Couples, trong: L’Osservatore Romano Weekly Edition in English (8 October 1984), page 1.