Bài viết sinh viên

THƠ DÂNG HIẾN

thanhthe2019
YÊU THƯƠNG HIỆP NHẤT Anh em xum họp về đây Cùng trong Thánh Thể dựng xây cộng đoàn Mừng ngày thánh hiến...