Phụng vụ

BÀN THỜ HIẾN TẾ

thanhthe2019
BÀN THỜ HIẾN TẾ [1] Lạy Chúa, bàn thờ của Ngài thật giá lạnh và hiu quạnh biết bao, nhưng chúng con lại...

BÀN TIỆC THÁNH THỂ

thanhthe2019
BÀN TIỆC THÁNH THỂ [1]Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã học biết rằng bàn thờ hiến tế của Chúa cũng là bàn ăn...

NƯỚC VÀ RƯỢU

thanhthe2019
NƯỚC VÀ RƯỢU [1]  Lạy Chúa Giêsu, tính hiếu kỳ của chúng con trỗi dậy trước thực hành lạ thường trong phần chuẩn bị...

Kinh Lạy Cha

thanhthe2019
“Kinh lạy Cha” [1] Lạy Chúa Giêsu, để chuẩn bị cho phần hiệp lễ, chúng con đọc lời kinh mà Chúa đã dạy...