Luật sống

VII. GIÁ TRỊ LUẬT SỐNG

thanhthe2019
101. Bản Luật Sống Bản Luật Sống này diễn tả ơn linh hứngnguyên thủy của Đấng Sáng Lập,được thích nghi với sự...

VI. PHỤC VỤ ANH EM

thanhthe2019
1. NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÀNH 62. Thi hành quyền bính Việc điều hành tại các cấp độ khác nhauđược các thẩm...

IV. ĐỂ NHỚ ĐẾN THẦY

thanhthe2019
21. Thánh Lễ Chúng ta đã được kêu gọi để sốngthành cộng đoàn Thánh Thể. Nhờ ơn gọi và qua lối sống,chúng...