Luật sống

IV. ĐỂ NHỚ ĐẾN THẦY

thanhthe2019
21. Thánh Lễ Chúng ta đã được kêu gọi để sốngthành cộng đoàn Thánh Thể. Nhờ ơn gọi và qua lối sống,chúng...