Bản tin

Tông Thư MISERICORDIAE VULTUS

thanhthe2019
(KHUÔN MẶT XÓT THƯƠNG) CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ NHÂN DỊP CÔNG BỐ KHAI MỞ NĂM THÁNH ĐẶC BIỆT “NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG...