Thứ Năm 1/7: Họ tôn vinh Thiên Chúa – Suy Niệm: Linh mục Nguyễn Thế Nhân, SSS –