Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm C

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

BÌNH AN CỦA CHÚA 

Tâm Tình Đầu

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Quy trước Thánh Thể Chúa hôm nay, Chúa do chúng con sự bình an của Chúa khi chúng con biết thực hành Lời Chúa chỉ dạy Chúa cho chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa, khi chúng Con yêu mến Chúa bằng cách lắng nghe và sống Lời Chúa. Chúa do chúng con được nếm hưởng hạnh phúc của Thiên Đàng ngay tại trần thế, khi chúng còn nhận ra sự hiện diện của Chúa, ngay trong những biến cố cuộc sống của cuộc đời chúng con. Xin Chúa mở lòng chúng con ra để chúng con đón nhận bình an của Chúa. Xin Chúa hãy mở tại chúng con ra, để chúng con nghe được tiếng nói của Chúa. Xin Chúa mở tâm trí của chúng con ra, để chúng con suy nghĩ và ghi nhớ lời nhắn nhủ của Chúa. Xin Chúa mở rộng đôi tay chúng con ra, để chúng con thực hành lời của Chúa.

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong giây phút thân tình này, chúng con muốn thưa lên cùng Chúa những ước mơ và dự tính của chúng con. Những quá khứ và hiện tại của chúng con. Những lo âu trăn trở của chúng con. Những yếu đuối tội lỗi của chúng con. Xin Chúa hãy lắng nghe và đón nhân cùng dẫn chúng con đi sâu vào mầu nhiệm Ba Ngôi của Chúa, để chúng con được chìm ngập trong niềm sung sướng ngất ngây khi chiêm ngắm Chúa Cha, Chúa Thánh Thần. Chúng con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, xin Chúa hãy bắt đầu đi Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an                                            Ga 14, 23-29

Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy: Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. 

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: “Thầy ra đi và đến cùng anh em”. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hắn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. 

Đó là Lời Chúa. 

Tâm Nguyện Thứ Nhất: Chúa Đến Và Ở Lại

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nếu có ai hỏi chúng con Chúa hiện diện ở đâu? Chúng con thường nghĩ ngay đến nhà thờ, nhà tạm. Tiếc thay, làm khi chúng con dừng tại đó. Chúng con nghĩ đến một sự hiện diện khác của Chúa: không chỉ là ở với, ở bên, ở trước mặt, mà còn ở trong con người yếu đuối của chúng con. Chúng con ít nghĩ, vì chúng con không dám tin vào hồng ân lớn lao đó. Chính vào lúc sắp chia tay với các môn đệ để về với Cha. Chúa đã long trọng loan báo chuyện Ngài ở lại “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy, Chúng Ta sẽ đến cư ngụ trong người ấy. Đại từ Chúng Ta ở đây để chỉ Chúa Cha và Chúa Con, mà ở đâu có Chúa Cha và Chúa Con thì cũng có Thánh Thần. vì yêu Đức Kitô, chúng con được đón nhận thế giới Ba Ngôi. Vì yêu chúng con, Ba Ngôi đến thăm và cư ngụ trong chúng con. Trong tình yêu hai chiều này, Thiên đàng chớm nở. Thiên đàng thật gần ngay trong lòng chúng con, Chúng con có cảm nghiệm được chút nào sự hiện diện đó chăng? Có bao giờ chúng con thờ lạy sự hiện diện đó của Ngài không? 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Kitô hữu không chỉ là bạn hữu của Đức Kitô mà còn là người có Đức Kitô nơi chính mình. Họ là những (cung thánh), những nhà thờ lưu động. Họ không chỉ chứa đựng Đức Kitô như một nhà tạm, họ còn nên một với Ngài trong tình yêu. Các bí tích chúng con lãnh nhận đều nhằm mục đích làm cho tình yêu giữa chúng con với Chúa được lớn lên. Trước khi chúng con rước lễ, Chúa đã ở trong chúng con rồi. Sau khi chúng con rước lễ, Chúa cũng chẳng bỏ chúng con; nhưng mỗi lần rước lễ, sự hiện diện của Chúa lại tăng trưởng. Ngay cả khi không thể đến nhà thờ, chúng con vẫn có thể gặp được Chúa nơi cung lòng mình. Chỉ cần để lòng mình lắng xuống, là chúng con có thể gặp Ngài và bước vào cuộc đối thoại. Amen.

Bài hát Chúa Yêu Con

1. Giêsu Chúa Con ơi! yêu thương phút giây này, Ngài đến viếng thăm con, trao ban muôn hồng ân, Giêsu sống trong con thông chia những vui buồn. Tình yêu Chúa cho con mênh mông như mưa nguồn. 

Đk. Con xin tin kính khiêm nhường thờ lạy Chúa. Cho con say mến cảm tạ tình yêu Chúa. Qua bao năm tháng ân tình Chúa cao vời, cho con yêu Chúa yêu người yêu mãi thôi.

Tâm Nguyện Thứ Hai: Sự Hiện Diện Của Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lúc sắp sửa ra đi trở về với Cha, để trấn an các Tông đồ, Chúa đã hứa rằng dù vắng mặt nhưng Chúa vẫn luôn hiện diện giữa các ông và ban bình an cho các ông. Sự hiện diện của người vắng mặt! Đó là cảm nghiệm mà chỉ có những người yêu nhau mới nhận ra mà thôi. Từ sau biến cố Phục Sinh, Chúa đã trở nên con người của mọi thời đại. Chúa hiện diện trong những kẻ yêu mến Chúa : “Ai yêu mến Thầy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” Chúa hiện diện trong những kẻ thực hành và giữ Lời Chúa: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha Đấng đã sai Thầy”. 

Chúa hiện điện không chỉ đơn độc, nhưng là hiện diện cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Cả Ba Ngôi cùng đến thăm và ở lại trong những ai yêu mến và tuân giữ Lời Chúa. 

Nếu Chúa Cha chính là Thiên Chúa trong tình trạng vô hình, thì Chúa Giêsu cũng là Thiên Chúa đã hiện diện, nói năng, hành động để cứu chuộc con người và Thánh Thần cũng là Thiên Chúa Đấng kéo dài cách thiêng liêng sự hiện diện, lời nói và hành động của Chúa Cha và Chúa con. Vì thế Thánh Thần sẽ thông truyền trọn vẹn sự sống của Thiên Chúa cho con người, khi soi sáng dạy dỗ con người dần dần hiểu lời Thiên Chúa. Lời đó chính là Đức Giêsu. Ngôi lời của Chúa Cha:“ Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa trong lòng chúng con, trong lòng Giáo Hội và trong lòng thế giới. Để chúng con luôn yêu mến và tuân giữ Lời Chúa. Để chúng con được soi sáng và hướng dẫn bởi Thánh Thần. Và để chúng con được canh tân tái tạo mỗi ngày trong Thiên Chúa tình yêu. Amen

Bài hát Con Gặp Chúa

1. Hằng ngày con gặp được Chúa trong những anh em, trong những tha nhân cùng con đồng hành. Hằng ngày con gặp được Chúa trên các vỉa hè, trên đường phố xưa trong quán Cơm chiều. Hằng ngày còn gặp được Chúa con vui hơn con thấy yêu hơn đời không lạc loài. Hằng ngày con tìm gặp “Chúa chia sớt ngọt bùi xan sẻ áo cơm sưởi ấm lòng người. 

Đk: Lời Ngài Con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài. Lời Ngài có không dám quên, yêu Ngài là yêu anh em. 

2. Hằng ngày con gặp được Chúa nơi bác công nhân trong bác nông dân ngày đêm miệt mài. Hằng ngày Con gặp lại Chúa trên các nẻo đường ông bà mến thương em bé đến trường. Hằng ngày con gặp được Chúa nơi đám tang qua em bé sinh ra niềm vui tràn ngập. Hằng ngày con gặp được Chúa trong xóm nhà nghèo tiêu điều xác xơ bình an phận người. 

Tâm Nguyện Thứ Ba: Bình An Của Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Bình an là khát vọng của mọi người, ở mọi nơi và mọi thời. Nhưng thực ra có lẽ chưa bao giờ nhân loại được hưởng một sự bình an đích thực. Người ta có thể dập tắt ngọn lửa chiến tranh, có thể áp đặt một nền hòa bình, ký kết những bản hòa ước. Nhưng không ai có thể hiểu thấu lòng người, để có thể đem lại được sự bình an vào tận cõi sâu thẳm bên trong. Bởi vì ít có ai có được bình an thực sự trong lòng mình, để có thể chia sẻ cho người khác. Con người chỉ có thể xây dựng hòa bình bên ngoài, nhưng không có khả năng chế ngự, điều khiển được những đợt sóng ngầm luôn sôi sục ở đáy lòng mỗi cá nhân.

Bởi vậy hòa bình trên thế giới từ trước đến nay, thường chỉ là những nền hòa bình giả tạo, mong manh, tạm thời. Người kitô hữu phải là những người tái tạo hòa bình, những người làm cho hòa bình thế giới bằng cuộc sống không bạo lực và bằng cuộc sống đồng tâm nhất trí với nhau. Điều luôn cần thiết là phải tin vào Chúa Giêsu là Ngôi Lời được Cha sai xuống loan báo Tin mừng bình an, phải tuân giữ Lời Chúa, và như vậy là để có sự hiện diện của Chúa trong chúng con, như Chúa Giêsu đã tỏ cho biết: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy”. Có Chúa hiện diện trong cuộc sống chúng con sẽ không còn lý do nào để phải lo lắng, sợ hãi. Sợ hãi lo lắng chứng tỏ một tâm hồn xao xuyến, chưa được ổn định, chưa được bàng an. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Muốn xây dựng hòa bình của Chúa, chúng con phải là những con người hiếu hòa, và ổn định trong tâm hồn. Nếu chúng con còn để cho dục vọng làm chủ mình; nếu chúng con còn khư khư bám vào sự sống mình một cách ích kỷ; nếu chúng con còn có những của cải sợ mất mát, hoặc phải bảo vệ để hưởng thụ; nếu chúng con còn muốn thống trị kẻ khác; làm sao cho chúng con có thể gieo rắc bình an và xây dựng hòa bình ở bình diện lớn, thiết tưởng phải bắt đầu từ bình diện nhỏ, vừa tầm tay, từ cá nhân, trong gia đình đến xã hội, đất nước và toàn thế giới. Cuối cùng, phải chăng thánh lễ là một lời cổ vũ mạnh mẽ cho hòa bình và một sự thúc đẩy người kitô hữu dấn thân xây dựng hòa bình? Khi chúng con chia sẻ bình an của Chúa cho anh chị em, chúng con cam kết sống an hòa, yêu thương và dấn thân đem lại hòa bình, an vui hạnh phúc cho mọi người; và lời chúc cuối lễ của vị chủ tế là chúc anh chị em “ra đi với bình an của Chúa”, ra đi mang theo một cái gì đó của Nước Thiên Chúa cho mình và cho kẻ khác. Amen.

Bài hát Tâm Tình Phó Thác

Đk. Cho Con sinh ra trong ngàn người rồi Chúa khẽ gọi con đi, dù tâm tư con không thể hiểu thấu sự gì. Và để đến hôm nay ân phúc tràn đầy bước chân vào đời chứng nhân Tin mừng Người Cha biết con yếu đuối. Xin cho con niềm phó thác và lòng trông cậy. 

1. Con không cô đơn khi người đời xa tránh cười chê con. Con không bơ vơ giữa trần gian quân thù ngập tràn đầy. Con luôn an tâm vì biết rằng Cha vẫn ở bên con.

2. Cho muôn thương đau hay buồn phiền cay đắng ở bên con. Cho bao gian truân dẫu cuồng phong kéo giăng đầy đường đời. Con luôn kiên trung khi biết rằng Cha sẽ ủi an con.

Tâm Nguyện Kết

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Qua những giây phút được sống bên Chúa, qua những lời chỉ dạy đầy yêu thương của Chúa, qua những bình an của Chúa ban tặng cho chúng con, tâm hồn chúng con thật hạnh phúc vì chúng con đã được diện kiến Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng con đã được cảm mến hồng ân Thiên Chúa ở cùng. Nhất là chúng con cảm thấy nơi tâm hồn của chúng con lúc này thật sự bình an, không còn những xáo động, không còn những lo toan, trăn trở và sợ hãi nữa, chúng con xin dâng lời cảm tạ và tri ân Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa xuống tận đáy lòng chúng con, xin cho chúng con chỉ tập trung vào tận đáy lòng mình. Chúa là thượng khách của lòng chúng con. Xin cho chúng con bước vào nhà là chính đáy lòng chúng con, Chúa đã chọn làm nơi cư ngụ trong tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con biết ngồi yên ngay vào đáy lòng chúng con. Duy chỉ mình Ngài ở lại trong chúng con, xin cho chúng con biết chìm sâu vào tận đáy lòng chúng con. Duy chỉ có Ngài hiện trong lòng chúng con. Xin cho chúng con biết xóa mình khi Ngài ở bên chúng con. Khi chúng con đã gặp Chúa rồi thì không còn là chúng con nữa, vì chúng con chẳng là gì cả. Amen.

    • Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng. 
    • Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
    • Hát bài về Thánh Thể. 
    • Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm