Giờ Chầu. CN. II Thường Niên, Năm B (GIỜ CHẦU GIA TRƯỞNG)

 

CHẦU THÁNH THỂ. CN 2 TN B

(Giờ Chầu của GIA TRƯỞNG)

                                                                              Phê-rô Lê Tiến Quỳnh, SSS

 1. QUY TỤ ĐỂ TÔN THỜ CHÚA

[Mời cộng quỳ, chủ sự đặt Mình Thánh]

 1. Cộng đoàn hát: Lòng Chúa Ái Tuất

1.Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn dân.

ĐK: Con xin kính tin sắp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình.

2.Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn. Con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính Máu Thịt con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các Vua trần ai.

ĐK: Con xin kính tin sắp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình.

 

[Người dẫn]

“Như nai rừng mong mỏi, tìm về suối nước trong,

Hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đang hiện diện và mời gọi chúng con đến với Chúa để chiêm ngắm tình yêu cao quý khôn lường. Chúa mời gọi chúng con đến với Chúa không phải để được lợi gì cho Chúa, nhưng tất cả vì chúng con. Chúa muốn chúng con đến với Chúa để được thông ban tình yêu và sự sống của Chúa, để chúng con được sống và sống dồi dào (Ga 10,10). Chúa muốn gặp gỡ sống động và riêng tư với chúng con. Chúa luôn kêu gọi chúng con đi vào một mối tương quan riêng tư với Ngài, đi vào hiệp thông với Ngài. Để được như vậy, chúng con cần một thái độ mới, được tỏ lộ bằng những cử chỉ trung thành đối với Đấng đang Hiện Diện cho tất cả những ai còn tiếp tục tìm kiếm Ngài: “thưa thầy thầy ở đâu?”.

Do đó, Chúa mời gọi mỗi người chúng con đến với Chúa qua Bí tích Thánh Thể là nguồn sống đích thực, là lẽ sống và là cùng đích của đời sống chúng con. Nơi Bí tích Thánh Thể, mọi khổ đau sẽ được xoa dịu, mọi âu lo sẽ được cất đi, mọi khắc khoải về thân phận con người sẽ được giải đáp, và cũng chính trong Thánh Thể, chúng con mới có kinh nghiệm thiết thân với Chúa.

[Cộng đoàn thinh lặng trong ít phút]

 

 1. TÂM TÌNH THỐNG HỐI (chủ sự)

[Cộng đoàn đứng]

X: Lạy Chúa xin thương xót chúng con.

Đ: Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.

X: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.

Đ:  Và ban ơn cứu độ cho chúng con.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Chúa không muốn tội nhân phải chết, nhưng muốn họ trở về để được sống. Xin cảm tạ Chúa, vì đã đoái thương đến chúng con, để chúng con được sống trong tình yêu Chúa và xứng đáng hưởng ơn cứu chuộc Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

Bài đọc

[Cộng đoàn ngồi, một người công bố Lời Chúa]

Bài trích sác Tiên tri Isaia

Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người còn ở gần. Kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương hãy bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về với Chúa, thì Người sẽ thương xót, hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ. Vì tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy.

 

[Cộng đoàn hát hoặc đọc thánh vịnh 50]

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.

Ngài thấy cho : lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.

Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;
xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.

Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi
và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.

Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.

Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.
Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa.

 

 • TÂM TÌNH CHÚC TỤNG

[người dẫn]

Thánh vịnh 150 kết thúc bộ thánh vịnh, là một vinh tụng ca long trọng; hết mọi tiếng nói trong vũ trụ hiệp chung lời để chúc tụng Thiên Chúa trong thánh điện của Người. Bởi thế, Các giáo phụ cho rằng nhân tính của Đức Ki-tô được ví như nhạc cụ hợp tấu lời ca tụng liên lỉ và hoàn hảo dâng lên Thiên Chúa. Và mỗi người chúng ta là một khí cụ để Thần Khí Chúa kết thành bản hòa nhạc tuyệt vời; vì vậy chúng ta hãy hân hoan ca tụng Chúa, ngõ hầu Thiên Chúa được tôn vinh trong toàn thể Giáo Hội.

[Cộng đoàn hát hoặc đọc câu sau]

Đ: Chúc tụng ngài là Chúa tể càn khôn, đã rộng tình nuôi sống con từng ngày.

Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi, chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

 

X: Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa,

ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh. *

Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ,

ca tụng Người lẫm liệt uy phong.

Đ: Chúc tụng ngài là Chúa tể càn khôn…

Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,

ca tụng Người, họa tiếng cầm tiếng sắt. *

Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa,

ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.

Đ: Chúc tụng ngài là Chúa tể càn khôn…

Ca tụng Chúa đi, với chũm chọe vang rền,

ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi. *

Hỡi toàn thể chúng sinh,

ca tụng Chúa đi nào!

 

 1. CÔNG BỐ LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

[Mời cộng đoàn đứng]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gio-an ( 1,35-42)

  Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).

 

Suy niệm

[Mời cộng đoàn ngồi]

Lạy Chúa Giê-su Thánh thể, trong bài Tin mừng hôm nay, ông Gio-an Tẩy Giả đã làm chứng về Đức Giê-su, đã giới thiệu Ngài là Đấng Mê-si-a. Sau đó, ông đã chứng kiến các môn đệ rời bỏ mình mà đi theo Chúa. Ông đã làm chứng đúng như lời ông rao giảng “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (3,30). Gioan biết mình là ai và đã can đảm sống sứ mạng cho đến cùng. Lạy Chúa Giê-su Thánh thể, biết trước những biến cố sẽ xảy đến cho mình, và kiên trì để bình thản sống những biến cố đó như Gio-an thì thật là khó biết bao. Chính vì thế, Chúa mời gọi và hứa với chúng con: “Hãy đến và các anh sẽ thấy!”. Có nghĩa là Chúa muốn gặp gỡ sống động và riêng tư với chúng con. Chúa luôn kêu gọi chúng con đi vào một tương quan riêng tư với Ngài, đi vào hiệp thông với Ngài. Nghĩa là, dấn thân vào sự sống của Ngài, đưa bước trên nẻo đường Ngài đi.

Lạy Chúa Giê-su Thánh thể, trên nẻo đường đó, có những thành kiến nào có thể ngăn cản chúng con nhận biết Ngài? Có điều gì đang ngăn cản chúng con, về phương diện trí thức hoặc tình cảm, khiến chúng con không nhận ra Ngài là Con Thiên Chúa, ngang bằng với Thiên Chúa? Lâu nay chúng con tự hào mình đi theo Chúa, mình là môn đệ của Chúa, thật ra quan hệ của chúng con với Chúa có thật sự sống động không? Dường như kinh nghiệm gặp gỡ thiết thân với Chúa của chúng con còn rất ít ỏi.

Lạy Chúa Giê-su Thánh thể, chúng con biết rằng kinh nghiệm gặp gỡ thiết thân với Chúa phải sinh hoa trái, như An-rê khi gặp được Chúa thì đã giới thiệu Chúa cho Si-môn Phê-rô và đưa Phê-rô tham dự vào kinh nghiệm mới mẻ lạ lùng của ông: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia”. An-rê không chỉ giới hạn vào việc làm chứng, ông còn dẫn Si-môn đến gặp Chúa. Lạy Chúa Giê-su Thánh thể, trong cuộc sống của chúng con, có vô số nẻo đường cụ thể để đưa người khác đến với Chúa, và trên những nẻo đường ấy, có lời chứng về Chúa Giê-su Thánh Thể và kinh nghiệm thiết thân với Ngài của chúng con sẽ góp phần vào việc đưa người khác đến và ở lại với Chúa. Amen.

.

 1. NGUYỆN XIN

[Mời cộng đoàn đứng]

Đức tin của chúng ta dựa trên nền tảng các Tông đồ là những người chứng kiến Đức Ki-tô sống lại. Cùng với các ngài, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha:

Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời.

Vì Chúa đã ban cho chúng con Đức Ki-tô người Na-da-rét, Vị Ngôn Sứ quyền năng trong lời nói và việc làm ; – Người đã chịu đóng đinh nhưng nay Người hằng sống.

Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời.

Vì Đấng Thiên Sai Chúa đã gửi đến cho nhân loại, – nhờ danh người, kẻ què được đi, kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, và kẻ nghèo được đón nhận Tin Mừng cứu độ.

Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời.

Vì Con Một Chúa đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập giá, – Người được Chúa siêu tôn và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời.

Vì Đức Ki-tô phục sinh để cho môn đệ nhận ra Người khi Người bẻ bánh, – giờ đây Người ở giữa chúng con cho đến ngày tận thế.

Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời.

Vì Đức Ki-tô là Đấng đầu tiên sống lại từ cõi chết, – Người đưa về cho Chúa tất cả những ai bị tử thần giam giữ.

Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điềukhiển hết mọi loài trên trời dưới đất; xin dủ thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu mà ban cho thời đại chúng con được bình an. Chúng con cầu xin…

 

 1. PHẦN KẾT
 2. Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Lời nguyện (Chủ sự)

 1. Hát:  Đây nhiệm tích

Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Chủ sự xướng: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại.

Cộng đoàn đáp: bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

 1. Chủ sự đọc lời nguyện:
 2. Phép lành Mình Thánh Chúa:
 3. LỜI CHÚC TỤNG

[cộng đoàn đọc]

Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa,

Chúc tụng Danh Thánh Thiên Chúa,

Chúc tụng Chúa Giêsu, thật sự là Thiên Chúa và là con người,

Chúc tụng Danh Thánh Chúa Giêsu,

Chúc tụng Rất Thánh Trái Tim Ðức Chúa Giêsu,

Chúc tụng Máu Thánh Châu Báu Chúa Giêsu,

Chúc tụng Chúa Giêsu trong Thánh Thể trên các bàn thờ

Chúc tụng Chúa Thánh Thần, Ðấng Bảo trợ,

Chúc tụng Thánh Mẫu Thiên Chúa Maria rất thánh

Chúc tụng Rất Thánh Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ

Chúc tụng Mẹ lên trời cao sáng

Chúc tụng Danh Mẹ Maria, Ðồng Trinh và Hiền Mẫu

Chúc tụng Thánh Giuse, bạn thanh sạch Ðức Maria

Chúc tụng Thiên Chúa nơi các thiên thần và các thánh

Amen!