Học viện thánh thể
 
Học viện thánh thể


LỊCH CG
Thống kê truy cập
Online: 17
Lượt truy cập: 1449136
Suốt mười bảy năm kể từ lúc gia nhập Cộng Đoàn Đức Mẹ, cha Eymard nổi tiếng trong dòng là một thành viên có trách nhiệm và sống hy sinh hãm mình.
Ngày 07 tháng 06 năm 1829, Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma gia nhập tập viện của Dòng Hiến Sỹ Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm; nhưng chỉ được năm tháng, tức là tháng 11 năm 1829, Giu-li-a-nô Ê-ma đã phải rời tập viện của Dòng Hiến Sỹ Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm, vì lý do sức khỏe.
CUỘC HÀNH TRÌNH TIẾP TỤC

“Đời tôi như dòng nước lũ
chảy mạnh và cuồn cuộn.”
Đặt tất cả niềm phó thác nơi Thiên Chúa và nơi Đức Trinh Nữ Maria, cậu bắt đầu lên đường đến Grenoble để vào chủng viện. Trên đường đi, cậu đã ghé vào viếng nhà thờ chính tòa ở gần chủng viện.
“Tôi đã phải trả giá thật đắt”
Cuộc sống lớn lên tại La Mure đối với Eymard là cuộc sống đầy hấp dẫn. La Mure từ đó cho đến nay vẫn là một nơi quan trọng nhất của khu vực xét về mặt địa thế và kinh tế.
“Tôi có một điều gì đó giống như Giacop,
đó là luôn trên đường hành trình.”