Học viện thánh thể
 
Học viện thánh thể


LỊCH CG
Thống kê truy cập
Online: 24
Lượt truy cập: 1446950
Tài liệu của Hội đồng Giáo Hoàng về Gia đình nêu rõ: “Việc công bố Lời Chúa (trong Thánh lễ cưới) được thực hiện bởi những độc viên thích hợp và đã được chuẩn bị. Họ có thể được chọn trong số những người hiện diện, đặc biệt là các nhân chứng, các thành viên gia đình, bạn hữu, nhưng dường như không thích hợp để cho đôi hôn nhân làm độc viên. Quả thực, họ là người tiếp nhận đầu tiên Lời Chúa được công bố.”
Những lời tung hô, câu đáp, cử chỉ, thánh ca, và tư thế được coi là những phương tiện qua đó chúng ta tham dự vào phụng vụ.Nhưng chính sự thinh lặng cũng là một phương thế như vậy. Có thể nói rằng thinh lặng là lời ca ngợi, là lời chúc tụng đẹp đẽ nhất dâng lên Thiên Chúa. Thinh lặng là một thành phần thiết yếu của cử hành phụng vụ. Tuy vậy, thinh lặng lại là một trong những khía cạnh bị bỏ qua nhiều nhất.
Trong khi chờ đợi toàn bộ Sách lễ Roma [2002] được phát hành và sử dụng, để giúp độc giả cập nhật Quy chế Tổng quát Sách Lễ Rôma [2002] dễ dàng hơn, bài viết này xin được nêu ra những điểm mới và khác giữa QCSL [1975] với QCSL [2000 / 2002] cũng như giữa QCSL [2000] và QCSL [2002] cùng với lời dẫn giải ở những chỗ cần thiết.
Để đáp lại lời mời gọi của Giáo Hội liên quan đến việc huấn luyện về phụng vụ cho các tìn hữu cũng như giúp người tham dự có thể hiểu biết sâu xa và thấu đáo hơn các nghi thức cũng như kinh nguyện đang cử hành, nhất là các nghi thức, kinh nguyện trong thánh lễ, cha Giuse Phạm Đình Ái, s.s.s. đã dày công nghiên cứu và biên soạn những cuốn sách này.
Tôi hy vọng rằng những tập sách này sẽ giúp người khác thêm hiểu biết và yêu mến phụng vụ nói chung, cũng như thêm hiểu biết và yêu mến đời sống Bí tích của Hội Thánh nói riêng. Tôi tin rằng, các Bí tích, khi được chuẩn bị và cử hành một cách sốt sắng, có thể biến đổi trái chúng ta, nếu chúng ta biết để biết hết tâm trí mình cũng như suy gẫm một cách sâu xa những lời, những cử điệu và những biểu tượng cấu thành việc phụng tự của chúng ta.
Bài viết này cố gắng tìm hiểu lý do dẫn đến những thực hành hiện nay bằng cách lần giở lại Thánh lễ trước Công đồng Vatican II cho đến Thánh lễ ngày hôm nay được cử hành như thế nào và đã có những thay đổi gì? Với dữ liệu lịch sử như vậy, cộng với những tài liệu hướng dẫn mới đây của Giáo Hội cũng như dựa trên ý nghĩa của chiều kích "từng chặng" trong cử hành phụng vụ Thánh lễ, hoàn toàn có thể khẳng định rằng vị tư tế khởi sự nghi thức đầu lễ tại ghế chủ tọa mới là xác đáng.
Chữ bình an trong Kinh Thánh và trong Phụng vụ có một ý nghĩa rộng rãi hơn theo nghĩa thông thường. Cần phải chú ý đến tất cả vẻ phong phú của từ này, đó là Chúa Cứu Thế chính là Vua bình an, Người đã đem đến sự bình an toàn diện, vĩnh cửu. Bình an là ơn huệ lớn lao của thời đại Đấng Cứu Thế (Xc. Is 9,6-7; 32,17-18).
Vào đầu thế kỷ IV, việc trao hôn bình an lại được đặt sau Thánh lễ. Cử chỉ này nói lên sự đồng tình đối với tất cả những gì vừa xảy ra, và như một lời khuyến khích nhau sống trọn nghĩa những gì họ vừa cử hành.
Không phải Kinh Tạ Ơn nào cũng có phần dành riêng để tư tế có thể thêm vào ý nguyện cầu cho người quá cố cụ thể. Điều này phản ánh ý định của Giáo Hội là nếu vị tư tế sử dụng thay đổi 13 mẫu Kinh Tạ Ơn được nêu ra trong Sách lễ Roma[viii]. Chắc hẳn, ngài sẽ không có cách chi để ngày nào cũng chen vào Kinh Tạ Ơn ý lễ cầu cho những người đã ly trần.
Mùa Vọng là mùa vừa chuẩn bị mừng biến cố làm người của Đức Giêsu, vừa là mùa mà qua biến cố này, Giáo hội kêu mời các tín hữu chuẩn bị chào đón Người trở lại trong vinh quang vào ngày quang lâm. Cho nên, thật là ý nghĩa khi khởi đầu năm phụng vụ mới, bắt đầu bước vào Mùa Vọng, mẹ Giáo hội mời gọi con cái mình tỉnh thức để sẵn sàng đón Chúa, vì không ai biết được ngày giờ Chúa đến.
Việc chúc bình an là dấu chỉ hiệp nhất. Việc hiệp nhất này nhằm hướng tới việc hiệp nhất nơi Hiệp lễ, nơi mọi người chia sẻ Mình và Máu Chúa Ki-tô. Thánh Phao-lô nhắc nhở các tín hữu về khía cạnh này như sau: “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,7).
Điều không hay và nên tránh là rất nhiều các linh mục tại Việt Nam thường xuyên chỉ sử dụng Kinh Tạ Ơn II rồi tự ý thêm tên thánh này thánh kia vào. Thật ra, Kinh Tạ Ơn II không được dự liệu cho trường hợp này. Giáo Hội chỉ dự liệu cho các tư tế thêm tên của thánh quan thầy hay thánh mừng kính theo ngày trong Kinh Tạ Ơn III và Kinh Tạ Ơn Trong Thánh Lễ Cho Các Nhu Cầu Khác Nhau (I, II, III, IV)