Học viện thánh thể
 
Học viện thánh thể


LỊCH CG
Thống kê truy cập
Online: 39
Lượt truy cập: 1190257
Lúc khai mạc Thánh Lễ, vị chủ tế đã chào cộng đoàn bằng lời khẩn cầu Ba Ngôi Thiên Chúa....
Người đọc Sách Thánh hay còn được gọi là độc viên Sách Thánh là người thi hành tác vụ công bố Lời Chúa (qua các Bài đọc) trong Thánh lễ....
Giáo Hội cần phải được canh tân. Thế nên, trong Công đồng Vaticanô II, Giáo Hội trước hết đã tiến hành canh tân phụng vụ.....
Chúng ta thường thấy ở một số nhà thờ tại Việt Nam có một tòa tôn vinh Sách Thánh được đặt đối xứng ngang bằng với nhà tạm....
Giáo Hội cần phải được canh tân. Thế nên, trong Công đồng Vaticanô II, Giáo Hội trước hết đã tiến hành canh tân phụng vụ.....
Một thực tế vẫn xảy ra trong Thánh lễ là thừa tác viên phụng vụ (thầy phó tế/ linh mục đồng tế) hay chính vị chủ tế Thánh lễ thường xuyên đi đến nhà tạm để lấy Mình Thánh cho rước lễ....
“Hoạt động phụng vụ mang hình thức cao quý hơn khi các việc phụng tự được cử hành một cách long trọng, với tiếng hát do các thừa tác viên có chức thánh chủ sự và giáo dấn tích cực tham dự.” (PV 113)....
Đây là những điểm liên quan đến nến bàn thờ trong văn kiện của Giáo Hội....
Về thời gian, một số người cho là thói quen che Thánh giá và tượng ảnh thánh xuất hiện từ thế kỷ IX-X nhưng một số khác lại tin rằng từ thế kỷ XII...
Có 3 lý do được trình bày dưới đây khiến chúng ta phải loại bỏ việc đeo tang trong ngày thứ Sáu Thánh....
Một tín hữu viết thư hỏi rằng: “Theo như con biết, trong kinh Cáo mình, thực hành truyền thống của Giáo Hội là khi đọc đến câu ‘lỗi tại tôi... mọi đàng’ thì mọi người đấm ngực tỏ lòng sám hối. Nhưng có người lại nói làm như vậy là sai. Vậy xin cha cho biết cử chỉ này còn được áp dụng không?.....
Từng hỏi một số người Công giáo Việt Nam rằng trong Thánh Lễ thì quyên góp tiền thau khi nào, chúng tôi thường nhận được câu trả lời là khi cha đang giảng hay đang khi đọc kinh Tin kính. Câu trả lời này phản ánh một thực tế là tại các thánh đường của chúng ta thực hành quyên góp tiền thau thường diễn ra đang khi các tín hữu nghe giảng hay đọc kinh Tin kính....