Học viện thánh thể
 
Học viện thánh thể


LỊCH CG
Thống kê truy cập
Online: 31
Lượt truy cập: 1404398
Cha Phó Bề Trên Tổng Quyền nhấn mạnh sự hiện diện của Dòng Thánh Thể trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng nhằm “đáp cứu những con người đói khát”.
Đức Tổng Giám Mục Phêrô Ngô Đình Thục đề nghị với Hội Đồng Giám Mục chính thức mời Dòng Thánh Thể sang Việt Nam lập nhà tại La Vang để giúp đỡ Đền Thánh trong việc phát động phong trào tôn sùng Thánh Thể và tổ chức việc chầu Thánh Thể liên tiếp tại Đền Thánh Thánh Mẫu.
Theo truyền thống hàng năm, Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam và Giáo xứ Hải Dương chúng con được phép của Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc tổ chức Tam Nhật Kính Bốn Thánh Tử Đạo Hải Dương:
1. Thánh Hiêrônimô Liêm, Giám mục, 1800 - 1861
2. Thánh Valentinô Vinh, Giám mục, 1827 - 1861
3. Thánh Amatô Bình, Linh mục, 1831 - 1861
4. Thánh Giuse Khang, Thầy giảng, 1832 - 1861
Kinh Mân Côi vừa là việc suy niệm vừa là lời khẩn cầu. Lời cầu liên lỉ dâng lên Đức Maria dựa trên lòng tin tưởng rằng sự chuyển cầu đầy tình mẫu tử của người có thể xin cho chúng ta được kín múc được mọi điều nơi Thánh Thể, Con của người.
Kinh Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế. (Tháng Mân Côi - Lịch CG)
Tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ là hai tác vụ được Giáo Hội trao ban cho quý thầy chủng sinh giáo phận và nam tu sĩ trước khi họ được gia nhập hàng Giáo Sĩ. Cụ thể, tác vụ Đọc Sách, quý thầy được tham dự vào việc công bố và rao truyền Lời Chúa; tác vụ Giúp Lễ, quý thầy được phục vụ Bàn Thánh và trao ban Bánh Thánh cho anh chị em.
Về mặt nguyên tắc, không có luật chung trong toàn Giáo Hội liên quan đến việc đề cập đến ý lễ. Có lẽ chỉ một vài giáo phận đưa ra quy tắc để hướng dẫn các linh mục thuộc giáo phận mình. Chẳng hạn, theo giáo phận Rôma, linh mục không cần nói ra ý lễ trong Thánh Lễ.
Tương quan là mối quan hệ qua lại giữa hai chủ thể. Tương quan sẽ không dừng lại ở chiều kích cho đi, nhưng còn cả việc đón nhận.
Thánh thể là nguồn mạch và là lương thực nuôi dưỡng đức ái của Kitô hữu, vì Thánh Thể đưa con người ta vào kinh nghiệm sự viên mãn của tình yêu dâng hiến, mà cao điểm là mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu.