Học viện thánh thể
 
Học viện thánh thể


LỊCH CG
Thống kê truy cập
Online: 99
Lượt truy cập: 1449221
Thánh Thể là một Bí Tích vì gồm những yếu tố tạo thành một Bí Tích, đó là:

- Yếu tố hữu hình là bánh và rượu;

- Yếu tố vô hình là Mình và Máu Chúa Ki-tô;

- Do chính Chúa Giê-su lập ra.
Cử hành Thánh Thể để tưởng niệm Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu Kitô là trung thành vâng theo lệnh truyền của Người. Trong cuộc cử hành đó, cộng đoàn tín hữu dâng lời chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa cùng với Bánh và Rượu là những tặng phẩm của thiên nhiên.
Khi suy tư hay thảo luận thần học về bí tích Thánh Thể, chúng ta không thể không trở về với nguồn mạch Kinh Thánh, đặc biệt với những bản văn Tân Ước, những bài tường thuật về lời tuyên bố và hành động của Đức Giêsu trong biến cố lịch sử đó.
Cộng Đoàn Kitô hữu tiên khởi đã cảm thức về ân sủng như là “hồng ân ” bao la và nhưng không của Thiên Chúa; hồng ân đó chứa đựng tất cả mọi phúc lành khác và được mạc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô (Rm 8:32).
Trong những năm gần đây, sự hiểu biết của Kitô giáo về bí tích Thánh Thể đã trở nên phong phú, đặc biệt với sự tái khám phá và nhấn mạnh đến chiều kích cánh chung của mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô