Học viện thánh thể
 
Học viện thánh thể


LỊCH CG
Thống kê truy cập
Online: 7
Lượt truy cập: 1449126
Thánh Lễ Tạ Ơn
Mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam – Bổn mạng Dòng Thánh Thể
Kỷ niệm 40 năm Dòng Thánh Thể hiện diện tại Việt Nam
Bế mạc năm Đức Tin
Mừng lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ

Vào lúc 18g00, ngày 24/11/2013, tại Thánh Đường Giáo Xứ Khiết Tâm đã diễn ra Thánh Lễ Tạ Ơn:Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn mạng Dòng Thánh ThểKỷ niệm 40 năm Dòng Thánh Thể hiện diện tại Việt Nam; Bế mạc năm Đức TinMừng lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ, do cha Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam chủ tế. Cùng đồng tế với ngài, còn có sự hiện diện của cha Phó Bề Trên Tổng Quyền, hai cha Bề Trên Tỉnh Dòng Mỹ và Úc, cha Giám Đốc Học Viện tỉnh Dòng Phi-lip-pin và toàn thể quý cha trong Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam. Về phía cộng đoàn tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn, ngoài quý thầy học viện, quý thầy tập sinh, anh em thỉnh sinh, anh em dự tu Dòng Thánh Thể, còn có quý Bề Trên, quý sơ của Hội Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam, Tu Hội Phụng Sự Chúa Ki-tô, và rất đông giáo dân thuộc Huynh Đoàn Thánh Thể Việt Nam cùng hiệp dâng Thánh Lễ.

Trước khi Thánh Lễ Tạ Ơn diễn ra, cha Phó Bề Trên Tổng Quyền đã làm phép tượng Đức Mẹ Thánh Thể tại khuôn viên Tỉnh Dòng. Ngay sau đó, đoàn đồng tế được rước từ khuôn viên Tỉnh Dòng vào nhà thờ.

Đầu Thánh Lễ, cha chủ sự nêu lên những lý do trong Thánh Lễ Tạ Ơn. Và Ngài mời gọi mọi người cùng chung tâm tình tạ ơn với các linh mục, tu sĩ Dòng Thánh Thể vì những lý do trên.

Trong bài giảng, cha Gio-a-kim Nguyễn Đức Việt Châu đã nối kết những lý do của Thánh Lễ Tạ Ơn cách khéo léo. Mở đầu, cha trình bày vắn tắt sự hình thành và phát triển Dòng Thánh Thể tại Việt Nam trong 40 năm. Theo cha Gi-a-kim, sau 40 năm Dòng Thánh Thể hình thành và phát triển tại Việt Nam đã sinh ra 4 người con:

Dòng Thánh Thể Việt Nam
             Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam
             Tu Hội Phụng Sự Chúa Ki-tô
             Huynh Đoàn Thánh Thể

Cha Gio-a-kim đã mời gọi 4 người con này sống bác ái, hiệp nhất trong Chúa Giê-su Thánh Thể, và theo ngài, đó chính là thiên đàng tại thế. Tuy nhiên, để có được thành quả như ngày hôm nay là do máu của các Thánh Tử Đạo đã đổ ra thấm đỏ trên quê hương Việt Nam gấm vóc. Cuối cùng, ngài mời gọi chiêm ngắm Chúa Ki-tô, Vua Vũ Trụ qua việc sống Thánh Thể vì trước khi về trời Chúa đã phán: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Trước lời nguyện kết lễ, Cha Bề Trên Giám Tỉnh đã cám ơn và tặng hoa cho các cha khách mời.

Thánh Lễ kết thúc lúc 19g30.

BTT Học Viện

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn