Học viện thánh thể
 
Học viện thánh thể


LỊCH CG
Thống kê truy cập
Online: 30
Lượt truy cập: 1446956
"Khi nhìn lại tất cả các giai đoạn của cuộc đời thánh Phêrô Giulianô Eymard, chúng ta có thể nói rằng ở nhiều khía cạnh thánh nhân là một người rất nghị lực và xông pha. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và phải hy sinh rất nhiều, thánh Eymard vẫn trung thành và kiên định theo đuổi lý tưởng Thánh Thể, một lý tưởng mà người tin chắc sẽ rất ích lợi cho đời sống thiêng liêng của Giáo Hội cũng như sẽ làm rạng danh Thiên Chúa."
Dựa theo giáo huấn của cả Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (chân phước), chúng ta có thể thấy tính cách chắc chắn của những thấu hiểu xác thực nơi thánh Eymard. Trong Tông huấn Bí Tích Tình Yêu, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI nói: “Trong Phụng vụ Thánh Thể, mỗi lần lãnh nhận Mình và Máu Đức Kitô, chúng ta cũng hướng về Mẹ, Đấng đã đón nhận hy tế của Đức Kitô cho toàn thể Giáo hội bằng sự trung tín hoàn toàn của Mẹ. … Đức Maria thành Nagiarét, icon của Giáo Hội vừa được khai sinh, là kiểu mẫu của mỗi chúng ta, Mẹ đã được mời gọi lãnh nhận ân ban là chính Đức Giêsu trong bí tích Thánh Thể.”
Khi sống Thánh Thể một cách sâu sắc và trung thành, tình yêu phục vụ tha nhân nơi chúng ta sẽ lớn mạnh bền vững. Bí tích Thánh Thể giáo dục chúng ta về tình yêu này ngày một sâu xa hơn mãi. Bởi vì cử hành Thánh Thể chính là chúng ta cử hành hành động tự hiến của Chúa Kitô cho tất cả mọi người, việc cử hành cho chúng ta thấy mỗi người đều có giá trị như thế nào trong con mắt của Thiên Chúa; Việc cử hành giúp chúng ta nâng cao nhận thức của mình về phẩm giá của mỗi người.....
"Vì Hy Lễ Tạ Ơn là hoa trái phúc lành bởi tình yêu của Chúa Giêsu Chúa Kitô để mang lại tình yêu, cho nên chúng ta phải thờ lạy và tôn vinh Ngài bằng chính với tình yêu đó" (Cha Eymard)
"Thánh Thể là Chúa Giêsu quá khứ, hiện tại và tương lai ... Thánh Thể là Chúa Giêsu dưới dạng bí tích... Phúc thay cho linh hồn nào tìm gặp thấy Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể thần linh." (Thánh Eymard)
Với những lời đầy kinh ngạc và ân phúc, "Hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy....Hãy nhận lấy mà uống; này là máu Thầy", Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhận vào mình sự hiện diện chân thực, đích thực và bản (thực) thể của Chúa Giêsu. Đó là đặc tính căn bản của tình yêu Thiên Chúa, của tình yêu Chúa Kitô! Một tình yêu được mặc khải và chứng minh nơi tặng phẩm Thánh Thể của Chúa Kitô. Tình yêu này của Chúa Kitô, được hiển lộ và chứng minh nơi bí tích Thánh Thể, đã đánh động thánh Eymard một cách hết sức đặc biệt.
"Khi sống Thánh Thể một cách sâu sắc, người ta sẽ học biết "trở nên yêu thương", người ta sẽ bắt lấy và thông dự vào sức nóng bác ái của Chúa Kitô. Tình thương của cha Eymard đối với những người thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần tại Paris cũng vậy, đặc biệt đối với các trẻ em và thanh thiếu niên, ngài đã can đảm lao vào những nơi mà các giáo sỹ và giáo dân khác không dám bén mảng tới...ngài đã xông vào các khu ngoại ô Paris, nơi những người nghèo khổ và thiếu thốn đang sống hay tìm kế sinh nhai." (Thánh Eymard)
"Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu thiết lập giao ước mới bằng việc "hiến ban" mình Người và "tuôn đổ" máu Người làm hy tế - nói cách khác, khi Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể - Ngài đã đặt nền móng xây dựng một cộng đồng thiêng liêng mới, một cộng đồng mà chúng ta gọi là Giáo Hội."
"Hy tế Thánh Lễ chính là biểu tượng cho hy tế thập giá... Chúa Giêsu đã khám phá ra những phương thế để tự hiến mình làm của lễ trong một cách thức thường xuyên, thậm chí trong tình trạng vinh quang của Ngài." "Thánh Lễ ...là hành vi tôn vinh cao cả nhất có thể được dâng lên Thiên Chúa, là hành vi thánh thiện và lợi ích nhất cho chúng ta." "Thánh Thể làm đại diện, gợi nhớ lại cái chết của Chúa chúng ta xét như là hành động tối cao và cuối cùng của tình yêu thương. ...Bí tích Thánh Thể không có gì khác hơn là tình yêu bùng phát ra từ phòng Tiệc Ly." (Thánh Eymard)
"Có một điều gì đó hằng liên tục khuấy động trái tim và tâm hồn của cha Eymard - đó chính là nhiệm tích Thánh Thể - mà đã trở thành lực thu hút ngày càng lớn mạnh trong ngài. Ngài khát mong làm một cái gì đó thật đặc biệt cho bí tích trung tâm của đời sống Giáo Hội này. Sức thu hút mạnh mẽ ấy đã vươn đến một mức độ đầy ý nghĩa trong một ngày nọ, vào tháng giêng năm 1851, khi cha Eymard đang cầu nguyện trong cung thánh Đức Mẹ Fourvière ở Lyons."
“Anh chị em thân mến, tôi rất vui mừng thấy tất cả có mặt ở đây, nhưng tôi xin anh chị em hãy tham dự Thánh Lễ trong nhà thờ giáo xứ của mình, ít nhất là ngày Chúa Nhật. Bổn phận phải vượt trội lòng sùng đạo. Chúng tôi không đến đây để thay thế các cha xứ, nhưng chỉ để cộng tác với các cha...Tôi cũng đã từng làm cha xứ và tôi rất thương yêu giáo xứ của tôi.” (Thánh Eymard)
“Chúng tôi phải vác thánh giá khác. Chúng tôi bị người làm bếp dùng chìa khóa giả lấy cắp mỗi ngày. Tên bất lương đã bị bắt giam và có lẽ sẽ bị kết án tù. Viên cảnh sát trưởng, các sĩ quan cảnh sát, và một quan tòa đến gặp chúng tôi. Tôi phải có mặt trong phiên tòa. Bạn hãy tưởng tượng điều ấy làm tôi buồn phiền như thế nào. Chúng tôi mỉm cười với sự cố ấy và nói rằng có lẽ Thiên Chúa nhân hậu nghĩ chúng tôi có quá nhiều của cải cho nên cho anh ta lấy bớt đi chăng? Đó là một thử thách gay go, nhưng bạn chớ lo, chúng tôi sẽ không ngã quỵ....." (Cha Eymard)