Học viện thánh thể
 
Học viện thánh thể


LỊCH CG
Thống kê truy cập
Online: 27
Lượt truy cập: 1446953
Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được......
Đến với Thánh Thể- một mầu nhiệm vượt quá sức cảm nhận của con người, người tu sỹ cần thể hiện niềm tin tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh sống của mình. Chúng ta hay đọc trong Thánh lễ “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”(Mt 8,8).
Mỗi lần họp nhau cử hành Thánh Thể, là một lần Giáo hội nhớ lại lời hứa này và mong đợi “Đấng hiện có, đã có và đang đến”. Niềm trông đợi ấy còn được cất lên trong kinh nguyện: “lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến”
Cử hành Thánh Thể và sống những gì Thánh Thể cử hành, nghĩa là bước vào hành trình vượt qua; thông phần vào trong dòng tình yêu tự hiến của Đức Giê-su. Hành trình ấy mời gọi người Ki-tô hữu cùng với Đức Ki-tô vượt qua mọi biên giới, mọi lo sợ để thực hành yêu thương phục vụ.
Trong Tân Ước, bữa tiệc thường mang nhiều ý nghĩa, bắt nguồn từ tình thương, lòng quảng đại và sự tha thứ của người cha dành cho con, nhưng trên hết bữa tiệc còn bao hàm và tiên chưng về Bữa tiệc Thánh Thể.
Trong Tân Ước, bữa tiệc thường mang nhiều ý nghĩa, bắt nguồn từ tình thương, lòng quảng đại và sự tha thứ của người cha dành cho con, nhưng trên hết bữa tiệc còn bao hàm và tiên chưng về Bữa tiệc Thánh Thể.
Mầu Nhiệm Nhập Thể xác quyết thực tại của Thánh Thể và Thánh Thể minh chứng thực tại của Mầu Nhiệm Nhập Thể, trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Như trong Mầu Nhiệm Nhập Thể, Ngôi Lời của Thiên Chúa đã trở thành xác phàm như thế nào, thì trong Mầu Nhiệm Thánh Thể, việc nhập thể cũng được thực hiện và hoàn tất như thế.
Trước hết, tôn thờ Thánh Thể là cầu nguyện trước Thánh Thể, là đến với Chúa, hiện diện bên Chúa, như lúc nào Chúa cũng hiện diện và sự hiện diện của Người là sự hiện diện trong Thần Khí bao trùm cuộc sống của chúng ta. Đó là một sự hiện diện chủ vị, đích thân và đích thực trong tương quan liên vị với Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Một sự hiện diện thâm tình trọn vẹn, thiêng liêng huyền diệu của Đấng Phục Sinh, nhưng tự hạ, tự hiến và ẩn mình dưới hình dạng khiêm cung của Tấm Bánh
Bí tích thánh thể là nguồn mạch ơn cứu độ, được Chúa Giêsu thiết lập và Giáo Hội cử hành trong hơn hai ngàn năm qua. Nhưng những gì Giáo Hội tin và hiểu về Bí tích Thánh Thể lại có nhiều thăng trầm trong suốt dòng chảy của lịch sử ấy.
Giao Ước được ký kết bằng máu con vật bị sát tế, nhờ đó Thiên Chúa và dân Ngài được liên kết với nhau trong cùng một huyết nhục thiêng liêng.
Ngoài ra, là một người Do Thái, nên Chúa Giê-su cũng thấm nhuần tinh thần đạo đức và lòng sùng mộ của người Do Thái, và một trong những thái độ căn bản của tinh thần ấy là cảm tạ không ngừng.
Trong đêm giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai-Cập, Chúa truyền cho mỗi gia đình Do Thái phải sát tế một con chiên vô tì vết và lấy máu bôi lên cửa, còn thịt thì ăn với bánh không men và rau đắng. Đêm ấy, Thiên Thần Chúa xông vào các nhà Ai Cập và giết tất cả các con đầu lòng, từ người cho đến xúc vật.