Học viện thánh thể
 
Học viện thánh thể


LỊCH CG
Thống kê truy cập
Online: 57
Lượt truy cập: 1449177
VINH TỤNG CA VÀ AMEN LONG TRỌNG
Kết thúc Kinh nguyện Thánh Thể, linh mục cầm lấy chén và đĩa thánh với bánh thánh giơ cao lên, hát rằng: “Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời”. Và cộng đoàn đáp: Amen.
 

VINH TỤNG CA VÀ AMEN LONG TRỌNG

Kết thúc Kinh nguyện Thánh Thể, linh mục cầm lấy chén và đĩa thánh với bánh thánh giơ cao lên, hát rằng: “Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời”. Và cộng đoàn đáp: Amen.

Lạy Chúa Giêsu, vinh tụng ca này gợi cho chúng con ấn tượng về đoạn kết của một tác phẩm hợp xướng vĩ đại. Vinh tụng ca kết thúc kinh nguyện không chỉ với những từ ngữ thanh cao mà còn với hành động đáng chú ý và đầy cảm xúc của việc nâng thật cao Mình và Máu Chúa lên. Bánh và rượu, biểu tượng cho thụ tạo được cứu chuộc, được nâng lên tới Chúa. Bánh và rượu hóa thân cho tất cả thụ tạo dưới đất cũng như trên trời, cả không gian bao la rộng lớn, và cả thời gian vô hạn. Vinh tụng ca là bài thánh ca của thụ tạo, là ca vịnh của vũ trụ, là lời chúc tụng ngợi khen dâng lên Chúa Cha toàn năng nhờ chính Ngài, với Ngài và trong Ngài.

Những lời trong vinh tụng ca như là một tác phẩm thánh thiêng về chủ đề cứu độ nhân loại được linh mục đọc ngày này qua ngày khác trên “sân khấu” của bàn thờ. Bánh và rượu sau khi được thánh hiến sẽ được nâng cao lên hướng tới Chúa Cha để nhắc nhớ Người rằng thân thể của Chúa bị đâm thâu và máu Ngài đổ ra trong sự vâng phục tuyệt đối thánh ý Chúa Cha và tuôn ban tình yêu vô biên của Chúa cho chúng con.

Thiên Chúa không cần được nhắc nhớ bởi vì tất cả mọi thứ đều hiển hiện trước Người, Người là Đấng không cần đến năng lực của trí nhớ bởi vì Người sống trong sự vĩnh cửu vô hạn, hàng ngày Người vẫn nhìn ngắm trên bàn thờ hiến tế của Chúa. Lạy Chúa, chúng con có thể lắng nghe tiếng đáp trả hài lòng của Chúa Cha rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”. Trong bánh và rượu, biểu tượng của thụ tạo và sự hiện thân của hiến tế của Chúa, Chúa Cha được vinh danh và chúc tụng muôn đời.

“Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời”. Lạy Chúa, qua bàn tay của các linh mục, chính Giáo hội nâng cao bí tích hướng đến Chúa Cha. Giáo hội không dám cử hành phụng vụ cao cả này theo ý muốn riêng của mình. Nhưng Giáo hội cậy dựa vào Chúa Thánh Thần, khi Người đã thực hiện ngang qua cuộc sống trần thế của Chúa và đặc biệt trong suốt cuộc khổ nạn và chịu đóng đinh của Chúa. Vì thế Giáo hội trình bày bí tích lên Chúa Cha nhờ Chúa, Đấng Trung Gian của chúng con, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần đã viết lên tác phẩm thánh thiêng này; chính Chúa Thánh Thần thánh hiến bánh và rượu; chính Chúa Thánh Thần biến đổi chúng con nên giống hình ảnh Chúa và giống như Chúa; chính nhờ sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần mà chúng con có thể được cất nhắc lên tới Chúa Cha trên thiên đàng.

Cộng đoàn đáp lại Amen. Lạy Chúa, chúng con thật vinh dự, bởi vì lời cầu nguyện vĩ đại được thực hiện mang danh và nhân danh chúng con. Chúng con, dân tư tế của Chúa, hân hoan tán thành tất cả câu chuyện cứu độ và yêu thương của Chúa được kể lại trong lời nguyện tư tế, những lời chuyển cầu dành cho kẻ sống cũng như kẻ chết, và vui sướng hưởng ứng việc nâng bánh hằng sống và chén cứu độ lên trong sự tưởng nhớ cái chết và sự phục sinh của Chúa. Chúng con đứng cung kính giống như một dân tư tế; chúng con chăm chú lắng nghe như những người cùng sẻ chia một biến cố cao cả tuyệt vời này; và chúng con chiêm ngắm trong sự kinh ngạc trước hồng ân đang nở rộ trước mắt chúng con.

Lạy Chúa, ước chi lời đáp Amen của chúng con âm vang trong suốt cuộc sống của chúng con. Ước chi lời đáp Amen không bao giờ lịm tắt trên môi miệng chúng con nhưng tiếp tục làm thức tỉnh tâm can chúng con về công trình cứu độ của Chúa. Amen

Tin cũ hơn