Học viện thánh thể
 
Học viện thánh thể


LỊCH CG
Thống kê truy cập
Online: 35
Lượt truy cập: 1446961
“Tất cả chúng ta, những người tham dự vào cử hành Thánh Thể, đều được kêu mời để khám phá qua bí tích này ý nghĩa sâu sắc về những hoạt động của chúng ta trong thế giới vì sự phát triển và hoà bình; chúng ta được kêu mời để đón nhận từ bí tích Thánh Thể sức mạnh dấn thân một cách quảng đại hơn theo gương Đức Kitô, Đấng đã chịu chết vì bạn hữu mình nơi bí tích này (x. Ga 15,13). Sự dấn thân của cá nhân chúng ta, giống như cuộc dấn thân của Đức Kitô và trong sự hiệp nhất với Ngài, sẽ không ra vô hiệu, nhưng sẽ sinh hoa kết trái” (ĐGH Gioan Phaolo II)
“Cầu nguyện là chúc tụng lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa, là làm cho lòng thương xót của Chúa hoạt động, là hân hoan và làm cho tình yêu vô biên của Chúa tuôn đổ xuống trên các tạo vật của Ngài bằng cách chu toàn luật ân sủng là cầu nguyện”. (Thánh Eymard)
Trong Bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: 'Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy'. và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: 'Chén này là giao ước mới, lập bằng Máu Thầy, Máu đổ ra vì anh em'. (x. Lc 22, 14-20)
Trong đời các bạn, có lẽ đã có lần các bạn nhận được một số hành vi phục vụ cao đẹp trong lúc cần thiết. Cũng có thể các bạn đã từng cống hiến người khác những việc phục vụ đơn sơ được thấm nhuần tình yêu, chúng ta cũng có thể thấy những hành vi phục vụ đơn sơ được thực hiện xung quanh chúng ta.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm về đề tài nòng cốt của những buổi gặp gỡ này.
Chúng ta nên nhớ, trong thời gian ngài sống, chưa có điện thoại, máy Fax, mánh đánh chữ, máy sao chép. Chỉ có bút lông. Không có điện, chỉ có khí đốt. Ý thức đuợc hoàn cảnh như vậy, chúng ta mới thấy cha thánh E-ma quả là người đã viết rất nhiều
ƠN KÊU GỌI THÁNH THỂ
“Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.
Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô E-ma là con người rất ham học hỏi, mặc dầu chương trình huấn luyện về thần học ở thời ngài rất hạn hẹp, nhưng ngài đã phát triển một chương trình nghiên cứu và học tập riêng, ngay từ khi còn là một linh mục trẻ, để bổ túc cho những thiếu sót về kiến thức và làm phong phú thêm cho các khoa cần thiết trong đời sống và sứ vụ của ngài.
“Mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Ki-tô ban cho”(Êp.4:7).
“Linh Đạo Phòng Tiệc Ly” là những suy niệm được Mẹ Ca-tê-rin Me-ri Ke-rân, SSS (Catherine Marie Caron, SSS), Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, hướng dẫn các chị Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam trong ba tuần lễ vào đầu năm 1999.