Học viện thánh thể
 
Học viện thánh thể


LỊCH CG
Thống kê truy cập
Online: 29
Lượt truy cập: 1449148
MẪU CHẦU THÁNH THỂ 3
Chủ đề : Khao Khát Chúa
Chủ sự đặt Mình Thánh – Xông hương – Giúp lễ bỏ hương vào bình hương cho tỏa hương nghi ngút suốt giờ chầu – Bật điện 100% - Tập trung ánh sáng vào Mặt Nhật.

 

MẪU CHẦU THÁNH THỂ 3

 

Chủ đề : Khao Khát Chúa

 

[cộng đoàn quỳ]

Chủ sự đặt Mình Thánh – Xông hương – Giúp lễ bỏ hương vào bình hương cho tỏa hương nghi ngút suốt giờ chầu – Bật điện 100% - Tập trung ánh sáng vào Mặt Nhật.

 

Phần I: Tâm tình khát khao Chúa

 

[Cộng đoàn thinh lặng 5 phút] thờ lạy Chúa với tâm tình khát khao Chúa ở lại như hai môn đệ trên đường Emmau mời Chúa ở lại vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn.

 

[cộng đoàn đứng]

Người dẫn A:

Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa từ đoạn Tin Mừng

 

Đức Giê-su hiện ra vào đồng hành với hai môn đệ trên đường Em-mau (Mc 16: 12 -13 )

Người dẫn A:

 

Bài trích Phúc Âm theo thánh Maccô  

13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ.16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người.17 Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? " Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay."

19 Đức Giê-su hỏi: "Chuyện gì vậy? " Họ thưa: "Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân.20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá.

21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi.22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm,23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. 24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy." 25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ!26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?

27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. 28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa.29 Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ.

 

Cộng đoàn hát :

30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.

 

Cộng đoàn hát :

32 Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? "33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó.

 

Cộng đoàn hát :

34 Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn."35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

 

Cộng đoàn hát 3  lần (nhỏ dần):

 

[tắt điện 80%- Cộng Đoàn ngồi thinh lặng 10 phút- bật điện trở lại]

 

Phần II : Chúa thỏa mãn khát mong

Người dẫn :

“Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (Mt 1, 23)

 

Cộng đoàn hát :

 

Nơi nhiệm tích Thánh Thể, Chúa ở cùng con, mọi ngày cho đến tận thế. Nơi nhiệm tích Thánh Thể, cho đến muôn đời, Ngài là Đấng Em-ma-nu-el.

Người dẫn :

 “Này đây, Thày ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20)

 

Cộng đoàn hát :

 

Nơi nhiệm tích Thánh Thể, Chúa ở cùng con, mọi ngày cho đến tận thế. Nơi nhiệm tích Thánh Thể, cho đến muôn đời, Ngài là Đấng Em-ma-nu-el.

 

Người dẫn :

“Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho phỉ chí thoả lòng” (Mt 5,6)

 

Cộng đoàn hát :

 

Nơi nhiệm tích Thánh Thể, Chúa ở cùng con, mọi ngày cho đến tận thế. Nơi nhiệm tích Thánh Thể, cho đến muôn đời, Ngài là Đấng Em-ma-nu-el.

 

Người dẫn :

"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng”(Lc 6,21)

 

Cộng đoàn hát :

 

Nơi nhiệm tích Thánh Thể, Chúa ở cùng con, mọi ngày cho đến tận thế. Nơi nhiệm tích Thánh Thể, cho đến muôn đời, Ngài là Đấng Em-ma-nu-el.

 

Người dẫn :

“Người không ngừng làm chứng cho mình, khi thi ân giáng phúc, ban mưa từ trời và mùa màng sung túc cho các bạn, và cho các bạn được no lòng, được an vui."(Cv 14,17)

 

Cộng đoàn hát :

 

Nơi nhiệm tích Thánh Thể, Chúa ở cùng con, mọi ngày cho đến tận thế. Nơi nhiệm tích Thánh Thể, cho đến muôn đời, Ngài là Đấng Em-ma-nu-el.

 

Người dẫn :

“Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Ki-tô Giê-su.20 Xin tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta, đến muôn thuở muôn đời! A-men.”(Pl 4, 19-20)

 

Cộng đoàn hát :

 

Nơi nhiệm tích Thánh Thể, Chúa ở cùng con, mọi ngày cho đến tận thế. Nơi nhiệm tích Thánh Thể, cho đến muôn đời, Ngài là Đấng Em-ma-nu-el.

[Đến đây, tắt điện 80% - chúng ta cho bật đĩa hát bài “Đây Nhiệm Tích Thánh Thể, Chúa ở cùng con ….” và mọi người cùng hát nhẩm theo cũng như hoà tâm tình của mình vào ý nguyện của bài hát này (như trong một Kinh Cầu Thánh Thể – Nơi nào không có đĩa hát này thì hát theo bài được cung cấp sau]

[Cộng đoàn thinh lặng cho đến hết giờ chầu hoặc tới giờ đọc Kinh Phụng vụ ]  

Tin mới hơn
Tin cũ hơn